top of page

Yhtiömuodot vertailussa – mitä yhtiömuodon valinnassa kannattaa ottaa huomioon?Yhtiömuodon pohtiminen voi tulla ajankohtaiseksi, vaikka yritystoimintaa olisi takana jo pidempikin aika. Erityisen tärkeää sopivan yhtiömuodon valinta on aloittelevalle tai kasvua tavoittelevalle yritykselle. Lue tiivistelmämme eri yhtiömuodoista sekä näkemyksemme siitä, milloin mikäkin yhtiömuoto on yrittäjälle sopivin valinta.


Lähtökohtaisesti suurimmalle osalle yrityksistä sopivin yhtiömuoto on ehdottomasti osakeyhtiö. Pienemmänkin yrityksen (jopa yksinyrittäjien) osalta kannattaa harkita osakeyhtiön perustamista heti kättelyssä, etenkin jos toiveissa on yritystoiminnan kasvattaminen. Osakeyhtiön perustaminen on nykyään helppoa, eikä vaadi enää omaa alkupääomaa. Pelkkä PRH:n vaatima perustamismaksu riittää.


Hyvä nyrkkisääntö on, että viimeistään silloin, kun yrityksellä jää viivan alle yli 50 000e, kannattaa yhtiömuoto vaihtaa osakeyhtiöksi. Alla on listattuna jokaisen yhtiömuodon olennaisimmat ominaisuudet, sekä näkemyksemme siitä, milloin mikäkin yhtiömuoto on yrittäjälle sopiva valinta.


Yksityinen elinkeinonharjoittaja / toiminimiyrittäjä:

Toiminimi on tyypillisesti ollut aloittelevan yksinyrittäjän suosituin yhtiömuoto. Toiminimi on helppo perustaa ja toiminimen kirjanpito on yksinkertaista. Nykyisin yhä useampi yksinyrittäjä valitsee yhtiömuodoksi kuitenkin jo heti kättelyssä osakeyhtiön. Tämä on järkevää erityisesti silloin, kun yrittäjällä on suunnitelmissa yritystoiminnan kasvattaminen.

 • Toiminimiyrittäjyys mielletään yhtiömuodoista yksinkertaisimmaksi - toiminimiyrittäjyyteen ei liity paljon sääntelyä.

 • Voit perustaa toiminimen ainoastaan yksin.

 • Toimit yrittäjänä ja vastaat sitoumuksista itse.

 • Kirjanpito on yksinkertaista ja yritystoiminta on helppo lopettaa.

 • Voitonjako: voitto kuuluu omistajalle. Omistajaa verotetaan voitosta.


Avoin Yhtiö:

Avoin yhtiö oli hyvä vaihtoehtoinen ratkaisu osakeyhtiölle vielä muutama vuosi sitten, kun osakeyhtiön perustamiseen vaadittiin alkupääomaa. Avoimen yhtiön perustamiseen alkupääomaa ei vaadita. Nyt, kun osakeyhtiön perustamiseen vaaditaan pelkkä rekisteröitymismaksu, on osakeyhtiö ehdottomasti näistä kahdesta parempi vaihtoehto.

 • Perustamiseen tarvitaan vähintään 2 henkilöä

 • Yhtiömiehinä sekä luonnolliset henkilöt että oikeushenkilöt (esim. toiset yritykset)

 • Yhtiömiehillä on rajoittamaton yhteisvastuu yhtiön veloista/velvoitteista. Riski on siis suurempi, kun toiminnasta vastataan henkilökohtaisella omaisuudella.

 • Yhtiömiehillä on oltava täysi keskinäinen luottamus: avoin yhtiö sopiikin esim. perheyritykseksi.

 • Voitonjako on sopimuksenvarainen ja omistajia verotetaan voitosta.


Kommandiittiyhtiö:

Kommandiittiyhtiö kannattaa valita yhtiömuodoksi, mikäli osa yhtiömiehistä (äänettömät) haluaa sijoittaa yritykseen pääomaa ja osa taas työpanosta (vastuunalaiset). Kommandiittiyhtiö mahdollistaa tällaisen toimintamallin helposti. Kommandiittiyhtiöillä ei myöskään ole julkista raportointivelvollisuutta, kuten osakeyhtiöillä, minkä vuoksi osa suuremmistakin yhtiöistä valitsee yhtiömuodoksi kommandiittiyhtiön.

 • Kommandiittiyhtiö on muuten samanlainen kuin avoin yhtiö, mutta kommandiittiyhtiössä on oltava vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi yksi äänetön yhtiömies

  • Vastuunalaisen yhtiömiehen panos voi olla mitä tahansa (myös esimerkiksi työtä).

  • Äänetön yhtiömies on yrityksessä mukana vain sijoituspanoksella. Hänellä ei ole päätöksenteko-oikeutta.


Osakeyhtiö:

Nykypäivänä osakeyhtiö on yhtiömuodoista ylivertaisin. Osakeyhtiö on oiva valinta erityisesti, kun haluat kasvattaa yritystoimintasi isoksi. Tämä muoto mahdollistaa useamman omistajan sekä sijoitusten hankkimisen yritykseen. Lisäksi omistajien vastuu yrityksen veloista rajoittuu ainoastaan heidän sijoittamaansa osakepääoman määrään.

 • Yksi perustaja riittää. Osakeyhtiössä on helpompaa vaihtaa, lisätä tai vähentää osakkaita. Myös liikekumppaneita ja ulkopuolisia sijoittajia on helppo ottaa mukaan.

 • Omistajien vastuu rajoittuu vain sijoitettuun pääomaan. Yrityksen ja yrittäjän talous erotetaan toisistaan, eivätkä osakkaat vastaa yrityksen veloista henkilökohtaisesti.

 • Suurempi mahdollisuus suunnitella voitonjakoa ja verotusta.

 • Helpompaa jakaa valtaa ja vastuuta.

 • Ei vaadita nykyisin vähimmäispääomaa, vaan pystytään perustamaan pelkällä rekisteröintimaksulla.

 • Lopettaminen on hankalampaa kuin esim. toiminimiyrittäjillä, joten sopii yhtiömuodoksi parhaiten, kun toiminnalla ajatellaan olevan jatkuvuutta.

 • Rahaliikenne on jäykempää, kuin edellisissä yhtiömuodoissa (esimerkiksi voiton noston osalta).

 • Verotetaan erillisenä yksikkönään. Verotus on henkilöverotusta kevyempää suurempien tuottojen osalta. Osakeyhtiö onkin järkevä yhtiömuoto verotuksellisesti etenkin kasvuyrityksille.

 • Osakeyhtiölailla säännelty ja muita yhtiömuotoja määrämuotoisempi. Vaatii enemmän byrokratiaa, kuin muut yhtiömuodot.

 • Sopii hyvin kasvua tavoittelevaan toimintaan, useamman osakkaan yhtiömuodoksi tai mikäli toiminnassa on riskejä ja investointeja.

Osakeyhtiö luo mahdollisuuksia suunnitella toimintaa pitkälle tulevaisuuteen jo etukäteen. Huomiota kannattaa kiinnittää sopimusten laatimiseen jo yhtiön alkuvaiheessa, erityisesti usean osakkaan yhtiöissä. Sopimusten laadinta voi myöhemmin osoittautua hankalaksi ja saattaa vaikuttaa heikentävästi koko yhtiön toimintaan, kun asioita ei ole sovittu jo siinä vaiheessa, kun perustamisidea on kaikilla kirkkaana ja selkeänä mielessä.


 

Mikäli yhtiömuodon valinta tuottaa päänvaivaa tai olet pohtinut yhtiömuodon vaihtamista, oma tilitoimistosi on oikea osoite neuvojen pyytämiseen. Tilitoimistossa voidaan laatia tarvittavat sopimukset, hoitaa yrityksen rekisteröiminen ja tehdä tarvittavat ilmoitukset puolestasi.
Comments


bottom of page