top of page

Onko nykyinen tilitoimistosi kriisissä?
Tilitoimistopalvelut ovat vahvassa murroksessa, joka voi olla odotettua nopeampaa. Joku voisi kuvailla tilaa jopa pieneksi toimialan kriisiksi.


Digitalisaatio mahdollistaa kirjanpidon rutiinitoimintojen automaation ja antaa yrittäjälle lähes reaaliaikaisen näkymän yrityksen tilanteeseen. Ohjelmisto hoitaa jatkossa myös erilaisten toistuvien raporttien tuottamisen. Tämä antaa kirjanpitäjälle aikaa ja mahdollisuuden keskittyä erilaisten lisäarvopalveluiden tuottamiseen yrittäjille. Kirjanpitäjä voi pelkkien numeroiden tuottamisen lisäksi auttaa yrittäjää niiden tulkinnassa ja tehdä erilaisia kehittämisehdotuksia niin sovittaessa. Tämä antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä varsinaisen liiketoimintansa pyörittämiseen.


Kirjanpitäjä voi pelkkien numeroiden tuottamisen lisäksi auttaa yrittäjää niiden tulkinnassa ja tehdä erilaisia kehittämisehdotuksia niin sovittaessa


Sähköiset toimintamallit lähes arkipäivää - myös automaatio yleistyy kovaa vauhtia


Sähköisen kirjanpidon käyttöönotto pienissäkin yrityksissä lisääntyy kiihtyvällä tahdilla. Oikeilla ohjelmistovalinnoilla työ tehostuu ja nopeutuu. Asiakas voi halutessaan itse tehdä osan ohjelmiston vaatimasta työstä sekä tuottaa tarvitsemansa raportit haluamallaan aikataululla tai antaa sen edelleen tilitoimiston palveluksi. Ohjelmiston avulla asiakas ja kirjanpitäjä voivat sitten yhdessä tulkita kirjanpidon lukuja ja pohtia kehittämisvaihtoehtoja.


Tulevaisuudessa automaatio tulee tekemään valtaosan kirjanpitäjän työstä. Mikäli haluat taloushallinnon ohjelmistolta kustannustehokkuutta tai prosessitehokkuutta, niin suosittelemme olemaan yhteydessä Toffeen, Talouden Ohjelmistopalvelut Finland Oy:öön, jonka kanssa olemme kumppanoituneet. He tuntevat kaikki talouden relevantit ohjelmistot Suomessa ja maailmalla. Kun asiakkaalle on valittu laadukkain ja/tai kustannustehokkain ohjelmisto, niin sen jälkeen etsimme sinulle siihen ohjelmistoon erikoistuneen yrittäjän, joka palvelee sinua henkilökohtaisesti.


Katoaako kirjanpidon ammattikunta kokonaan?

On esitetty, että kirjanpitäjien ammattikunta olisi digitalisaation myötä katoava ammattikunta. Näin tuskin tulee tapahtumaan, mutta kirjanpitäjän työnkuva muuttuu kohti uudenlaista osaamista vaativaa asiantuntijapalvelua ja ehkä ammattinimikekin tulee jatkossa muuttumaan asiantuntijapalvelua paremmin kuvaavaksi.


Tulevaisuuden kirjanpitäjät ottavat hyödyt irti digitalisaatiosta ja nostavat asiantuntijuuttaan


Osaaminen on tulevaisuuden valtti

Asiantuntijapalvelujen tuottaminen vaatii tilitoimistolta panostamista osaamisen kehittämiseen. Helpot rutiinitehtävät vähenevät ja henkilöstön kokemus tulee entistä tärkeämmäksi. Osaamista voidaan hankkia kehittämällä kirjanpitäjien laaja-alaisuutta sekä panostamalla pelkästään asiakkaiden tukemiseen ja konsultointiin keskittyvään henkilöstöön. Konsultointiosaamisen hankkiminen kirjanpidon rinnalle mahdollistaa vaativampienkin asiakkaan liiketoiminnan kehittämishankkeiden tarjoamisen. Ohjelmisto ja kirjanpitäjä tuottavat luvut ja niitä sitten tulkitaan ja suunnitellaan jatkotoimenpiteitä yhdessä yrittäjän ja kirjanpitäjän kanssa. Milloin kirjanpitäjäsi on proaktiivisesti ja ennakoiden ehdottanut sinulle talouden, rahoituksen tai liiketoiminnan muutoksia, jotka hän kokee roolistaan käsin tärkeäksi?


Älä jää enää yksin

Nyt on oikea aika haastaa tilitoimistosi asiantuntijapalvelujen tarjoamiseksi. Asiantuntija antaa ulkopuolisen näkemyksen yrityksen tilanteeseen ja sen kehittämistarpeisiin. Yrittäjä tekee näiden pohjalta tarvittavat kehittämistoimet ja muutokset liiketoimintaansa.


Tilitoimiston palvelut tulevat kuitenkin vielä pitkään painottumaan kirjanpidon peruspalveluihin

Pienyrittäjä on monesti yksin yrityksensä haasteiden ja kehittämisen kanssa. Näin ei enää välttämättä tarvitse olla. Erilaiset poikkeamat ja muutokset yrityksen tuloksessa ja taloudessa voidaan tuottaa jatkossa aikaisempaa nopeammin ja helpommin. Tällöin myös korjaustoimenpiteiden tekeminen on nopeampaa.


Tilitoimiston palvelut tulevat kuitenkin vielä pitkään painottumaan kirjanpidon peruspalveluihin, jotka ovat myös asiakkaille lakisääteistenkin velvoitteiden täyttämiseksi tärkeitä. Mutta muutos uusiin palveluihin on alkanut ja se kiihtyy edelleen. Muista pysyä kehityksen kyydissä!


Jos kaipaat lisätietoja tai apua, niin klikkaamalla alla olevaa napikkaa ja jättämällä yhteystiedot, niin olemme sinuun yhteydessä.

Ksenia Seppälä

Ketjupäällikkö

Suomen Talousverkko Oy

Seppo Pahta seppo.pahta@talousverkko.fi Yrittäjä


Comments


bottom of page