top of page

Toiminimestä osakeyhtiöksi – onko se verotuksellisesti järkevää?Moni aloittaa yritystoimintansa toiminimiyrittäjänä. Jossain vaiheessa, etenkin jos liiketoiminta on kasvanut tai kasvamassa, tulee ajankohtaiseksi pohtia, olisiko yhtiömuodon vaihtaminen osakeyhtiöksi järkevää.


Tässä kirjoituksessa käsittelemme erityisesti näiden kahden yhtiömuodon verotuksellisia etuja ja hyötyjä. Aloitetaan kuitenkin tiivistämällä molempien yhtiömuotojen verotuksen tärkeimmät asiat:


Toiminimiyrityksen verotus pähkinänkuoressa


Toiminimiyrityksen koko tulos verotetaan. Verotus pidätetään käytännössä melko samalla tavalla kuin palkkatyössä käyvän henkilön verotus. Verotettava tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. Pääomatulo-osuuden enimmäismäärä on 20% nettovarallisuudesta ja loput tulosta on progressiivisesti verotettavaa ansiotuloa. Vero voidaan pidättää joko osana henkilöverotusta tai ennakkoverona.


Toiminimen nettovarallisuuden laskeminen:


1. Lasketaan kaikki varat. Yritystoiminnan varat voivat tarkoittaa esimerkiksi työkoneita, omistettua liiketilaa tai myytävien tuotteiden varastoa. Varoihin ei kuitenkaan lasketa liiketoimintaan kuuluvan pankkitilin varoja.

2. Vähennetään kaikki velat (mutta ei esim. laskennallisia verovelkoja, vain todellisia)

3. Lisätään 30% ennakonpidätyksen alaisista palkoista. Jos työntekijöitä ei ole, tämän kohdan voi unohtaa.Osakeyhtiön verotus pähkinänkuoressa


Yhteisöveroa eli yhteisön tuloveroa maksetaan osakeyhtiön tuloksesta. Tällä hetkellä yhteisövero on 20 prosenttia.


Tulos saadaan vähentämällä tuloista palkkamenot, liiketoiminnan kulut sekä rahoituskulut (yksinkertaistettuna). Jäljelle jäävästä summasta maksetaan veroa 20%. Yritys maksaa ennakkoveroa tilikauden aikana ja mikäli ennakkoverot eivät riitä, kannattaa yrittäjän maksaa lisäennakkoa tilikauden lopussa. Ylimääräiset verot palautetaan veronpalautuksina.


Palkan lisäksi yrittäjä voi nostaa rahaa yrityksestä osinkona tilikauden jälkeen. Edullisinta on nostaa huojennettua osinkoa, joka voi olla maksimissaan 8% yrityksen nettovarallisuudesta 150.000,00 € asti (huomaa tässä henkilön muut pääomatulot, esim. vuokratulot, jotka vähentävät maksimia). Huojennetusta osingosta maksetaan veroa 7,5% (0,25x30%=7,5%). Jos nostetaan enemmän kuin 8%, maksetaan ylimenevästä osuudesta 75% ansiotulona, kun maksettava summa on max 150.000,00 €. Jos nostetaan yli 150.000,00€, on käsittelytapa erilainen. Jos olet osakkaana osakeyhtiössä, jolla on murrettu tilikausi, kannattaa lukea tämä kirjoitus osingonjaosta.


Kannattaa myös huomioida, että verotuksessa vahvistetut tappiot vähentävät osakeyhtiön maksettavia tuloveroja. Tämä on erittäin tärkeää pitää mielessä. Osaava kirjanpitäjä auttaa sinua miettimään, mikä on juuri sinulle edullisin tapa nostaa rahaa yrityksestä.Toiminimen verotukselliset edut ja haitat


– Toiminnan kasvaessa veroprosentti nousee

– Tappioita ei voi vähentää verotuksessa

+ Yrityksestä helppoa ja turvallista nostaa rahaa niin kauan, kun on varallisuutta maksaa verot

+ Helppoa aloittaa ja lopettaa toimintaOsakeyhtiön verotukselliset edut ja haitat


– Mahdollisuus nostaa varoja vain palkkana tai osinkona

– Vaatii tarkkuutta ja enemmän paperitöitä. Osingoista pitää tehdä ilmoitus

+ Isommat rahasummat verotuksellisesti kannattavia

+ Yrittäjä vastaa riskistä vain panoksellaan

+ Mahdollisuus hyödyntää tappiot verotuksessa esim. ensimmäisten vuosien aikana

+ Mahdollisuus jättää varat sijoituksina yhtiöön, joka kasvattaa nettovarallisuuttaHyviä nyrkkisääntöjä ja vinkkejä

  • Kun toiminimiyrittäjä maksaa yrityksensä tuloista yli 30% veroja, kannattaa harkita yhtiömuodon vaihtamista osakeyhtiöksi.

  • Jos toiminimiyrityksen tulos on pieni ja kuluu pitkälti elämiseen eikä ylimääräistä rahaa kerry, voi olla järkevintä pitäytyä toiminimessä.

  • Jos olet pohtimassa yritystoiminnan lopettamista lähiaikoina, ei yhtiömuodon vaihtaminen ole kannattavaa, sillä osakeyhtiön lopettaminen on melko työläs prosessi, siinä missä toiminimen lopettaminen on huomattavasti helpompaa.

  • Mitä suuremmat riskit (esim. tarve investoida), sitä tärkeämpää on, että yrittäjä ei vastaa yrityksen veloista itse.

  • Jos toiminimi muutetaan osakeyhtiöksi ja toiminta säilyy samanlaisena, ei muutoksesta tule veroseuraamuksia.
Jos tarvitset tilitoimistoa ja kirjanpitäjää, jolla on verotusasiat hallussa, ota rohkeasti yhteyttä ja pyydä meiltä tarjous:


Comments


bottom of page