top of page

Tilintarkastajan valinta – milloin ja miksi?Alkuvuosi on isolla osalla yhtiöistä tilinpäätösten aikaa. Tilinpäätökset tuovat mukanaan usealle yhtiölle myös tilintarkastuksen. Milloin tilintarkastajaa tarvitaan, mitä tilintarkastaja tekee ja mitä hyötyä tilintarkastuksesta on yritykselle? Näihin kysymyksiin vastaamme tässä blogissa.Velvollisuus valita tilintarkastaja voi syntyä monesta syystä:


1. Laki velvoittaa valitsemaan tilintarkastajan. Tilintarkastaja voidaan kuitenkin jättää valitsematta, jos päättyneellä ja sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vain yksi seuraavista edellytyksistä:

  • Taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa

  • Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa

  • Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Mikäli useampi kuin yksi edellä mainituista edellytyksistä täyttyy, velvoittaa laki valitsemaan tilintarkastajan.


2. Yhtiöjärjestyksessä voi olla määräys valita tilintarkastaja tai käsitellä tilintarkastuskertomus yhtiökokouksessa. Jos yhtiön toiminta on hiipunut ja tilintarkastuksesta halutaan luopua, on ensin tehtävä muutos yhtiöjärjestykseen.


3. Osakassopimuksessa voidaan määrätä tilintarkastuksesta.


4. Yhtiön osakkaat voivat tietyin ehdoin vaatia tilintarkastusta.


5. Rahoittajat voivat vaatia tilintarkastusta tai tilintarkastajan lausuntoa.Mitä tilintarkastaja oikeastaan tarkastaa?


Tarkastuksen piiriin kuuluu kirjanpito, tilinpäätös ja yhtiön hallinto. Tarkastus on tehtävä siinä laajuudessa, että tilintarkastaja voi antaa kertomuksen sen vakuudeksi, että tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikean kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.Mitä hyötyä tilintarkastuksesta on yhtiölle?


Tarkastettu tilinpäätös antaa luotettavan kuvan siitä, että kirjanpito ja hallinto on hoidettu asianmukaisesti. Lisäksi tilanteissa, joissa tarvitaan tilintarkastajan lausuntoa (esimerkiksi avustusten tilityksiin), käy lausunnon antaminen helpommin, kun yhtiön toiminta on jo lausuntoa tekevälle tilintarkastajalle tuttu. Tilintarkastajan myötä yhtiöllä on tilitoimiston lisäksi toinenkin kumppani, jolla on laaja näkemys yhtiön yritystoiminnasta.Mitä hyötyä tilintarkastuksesta on osakkaille?


Tarkastus takaa osaltaan sen, että osakkaita kohdellaan tasavertaisesti ja että päätökset on tehty ja dokumentoitu asianmukaisesti.Entä tilintarkastus ilman pakottavaa velvollisuutta?


Yhtiökokous voi päättää tilintarkastajan valinnasta, vaikka siihen ei olisi pakkoa. Jos esimerkiksi osakkaita on useita, suunnitellaan rahoituksen hakemista tai tiedetään, että tarkastuksen rajat tulevat pian ylittymään, tarkastus voi olla hyvinkin suositeltavaa.
Kun mietit tilintarkastajan valintaa, voit kysyä asiaan neuvoja myös omalta kirjanpitäjältäsi.
Eija Lindström

Kirjanpitäjä, KLT
Comments


bottom of page