top of page

Työeläkevakuuttaminen pähkinänkuoressa – YEL- ja TyEL-vakuutukset


Työeläkevakuutuksilla on tarkoitus turvata eläkepäiviä. Yrittäjät joutuvat itse huolehtimaan omasta eläketurvastaan ja tämän takia on olemassa yrittäjän eläkevakuutus, jota kutsutaan YEL-vakuutukseksi. Työnantajan eläkevakuutus eli TyEL on puolestaan työntekijöiden eläketurva.


Vakuutus valikoituu sen mukaan, tarvitsetko vakuutuksen itsellesi yrittäjänä vai työntekijöille. Pääsääntöisesti tarvitset YEL-vakuutuksen silloin, kun toimit yrittäjänä ja TyEL-vakuutuksen silloin, kun palkkaat yritykselle työntekijän.YEL


YEL-vakuutus on lakisääteinen eli pakollinen, ja se toimii eläke- ja sosiaaliturvan perustana. Eläke kasvaa jokaisella maksetulla YEL-vakuutusmaksulla. YEL-vakuutus antaa turvaa yrittäjälle myös sairastumisen hetkellä. YEL-vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisella eläkevakuutuksella.


YEL-vakuutus otetaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:


  1. olet 18-67-vuotias

  2. toimit yrittäjänä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta

  3. YEL-työtulosi on vähintään 8 261,71 euroa vuodessa (vuonna 2022)

  4. työskentelet yrityksessäsi

  5. Asut Suomessa


Pelkkä yrityksen omistaminen ei velvoita ottamaan YEL-vakuutusta, vaan yrityksessä tulee työskennellä itse. Myös yrityksen yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat. Vakuutus kannattaa laittaa voimaan heti, mutta viimeistään kuuden kuukauden sisällä YEL-alaisen yrittäjyyden alkamisesta. YEL-vakuutusmaksuja maksetaan siltä ajalta, kun vakuutus on voimassa.


YEL-vakuutusta maksetaan itse arvioiman työtulon mukaan, ja turvan taso perustuu vahvistettuun työtuloon. Onkin tärkeää pitää turva oikealla tasolla, ellei toimeentuloa ole turvattu muilla keinoilla esimerkiksi sairastumisen aikana. Uudet yrittäjät saavat alennusta YEL-vakuutuksesta neljän vuoden ajan. YEL-vakuutusmaksut ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia.TyEL


TyEL-vakuutus on työntekijöiden lakisääteinen eläketurva. Työntekijää palkatessa tulee ottaa TyEL-vakuutus ja ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin huolimatta siitä, onko työntekijä pitkäaikainen vai tilapäinen. Vakuutusmaksuun osallistuvat sekä työnantaja että työntekijä. Työntekijän maksuosuus riippuu iästä, se on joko 7; 8,65 tai 15 prosenttia. Työnantajan osuus vuonna 2021 oli keskimäärin 16,95 prosenttia.


TyEL-vakuutus otetaan, kun työntekijällä täyttyvät seuraavat kolme ehtoa:


  1. hän on työsuhteessa

  2. hän on 17-67-vuotias

  3. hänelle maksetaan palkkaa vähintään 62,88 euroa kuukaudessa v. 2022 (61,37 euroa v. 2021)


TyEL-vakuuttamisvelvollisuuden alaikäraja alkaa seuraavan kuukauden alusta siitä, kun työntekijä täyttää 17 vuotta. Vakuuttamisen yläikäraja riippuu työntekijän syntymävuodesta – vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä se on 68 vuotta, vuonna 1958-1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 tai myöhemmin syntyneillä 70 vuotta. (Ilmarinen 2021.)

Anu Kemppainen

Puuking Oy

Yrittäjä, kirjanpitäjä, KTM

+358 44 530 4436

Comments


bottom of page