top of page

Rajoittaako kassavarojen puute yrityksesi kasvua?Onko yritykselläsi kaikki edellytykset yritystoiminnan kasvattamiseen, mutta puuttuvat kassavarat rajoittavat kasvua edellyttäviä toimenpiteitä, kuten asiakastilausten toteuttamista, investointeja tai liikeidean testaamista?


Sopivan rahoituskumppanin löytäminen on ratkaisu tämän tyyppisiin kasvuun liittyviin haasteisiin, mutta mikä on sopiva rahoitusratkaisu mihinkin tilanteeseen? Se voidaan selvittää esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta.Onko sinulla jo varmistuneita asiakastilauksia, joiden toteuttaminen sitoo rahaa?


Yrityksille on saatavilla monenlaista käyttöpääomarahoitusta, joka voi koostua esimerkiksi myyntisaatavien rahoittamisesta sekä joustavista limiittiluotoista. Tyypillisesti käyttöpääomarahoitus ei vaadi kiinteitä vakuuksia, koska rahoituksen takaisinmaksu on konkreettisten laskujen ja asiakastilausten kautta aikataulultaan nopea ja rahoittajalle verrattain turvallinen.


Onko asiakaskysyntä johtanut tilanteeseen, että sinun tulee tehdä investointi, johon ei ole irrottaa riittävästi kassavaroja?


Pitkäaikaisempaa tulovirtaa tuottava investointi toteutetaan tyypillisesti lainoilla, joille rakennetaan kestävästi mitoitettu takaisinmaksusuunnitelma. Lainat sisältävät rahoittajan kannalta enemmän riskiä ja siksi lainalle vaaditaan tyypillisesti kiinteitä vakuuksia. Jos vakuuksia ei löydy yritykseltä, ne tulevat tyypillisesti yrityksen omistajilta.


Maksavatko asiakkaasi hitaasti tai ovatko he alkaneet vaatimaan yrityksesi kannalta kestämättömän pitkiä maksuehtoja?


Laskurahoitus on koko ajan kasvava rahoitusmuoto. Suuret yritykset siirtävät rahoituspainetta hankintaketjussa taaksepäin omille toimittajilleen. Yrityksen laskut maksetaan usein myös paremmin, jos ne tulevat rahoitusyhtiön kautta. Pienen yrityksen voi olla haastava periä saatavia omilta asiakkailtaan.


Onko sinulla hyvää palautetta saanut idea tai konsepti, jonka toimivuus pitää testata markkinoilla?


Jos tehtävälle pääomapanostukselle saatava tuotto on ajallisesti pidemmällä ja siten rahoittajan näkökulmasta korkeamman riskin takana, vaatii rahoittaja korkeampaa tuottoa. Siksi varhaisen vaiheen yrityksiin tehtävät rahoitukset toteutetaan usein oman pääoman ehtoisina sijoituksina tai pääomalainoina, joissa yrittäjän riskiä ja tuottoa jaetaan voimakkaasti.Mikäli kaipaat lisää sparrausta näihin tai muihin yrityksesi rahoitukseen liittyviin kysymyksiin, voit varata Talousverkon ja Guidan yhteistyönä toteuttaman maksuttoman rahoitussparrauksen. Varaa sparraus tästä linkistä.
Petri Kortelainen

Rahoituspalvelut


+358 50 4644 075

Comments


bottom of page