Open Site Navigation

Onko yrityksesi ennakkovero oikealla tasolla?Ennakkovero tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että yrityksen tuloksen perusteella aiheutuvia veroja maksetaan etukäteen. Yrityksen tulos kannattaakin arvioida mahdollisimman realistisesti ennakkoveron määritystä varten.


Tämän kirjoituksen tavoitteena on selventää mitä asioita täytyy huomioida ennakkoveroa määrittäessä.


Ennakkoveron määrittäminen

Pidempään toimineelle yritykselle verottaja määrää ennakkoverot aiemman tuloshistorian perusteella. Jos yrityksen tulostasoon on tulossa olennaisia muutoksia, kannattaa ennakkoveroihin hakea muutos.


Uusille yrityksille ennakkovero määrätään sen mukaan mitä yritystä perustettaessa kerrotaan ensimmäisen tilikauden tulosarvioksi. Toiminnan alkaessa voi olla haastavaa ennustaa tulevaa hyvin tarkkaan. Ensimmäisen tilikauden tulostasoa kannattaakin seurata ja arvioida mahdollista muutostarvetta ennakkoveroihin hyvissä ajoin. Liikaa ennakkoveroja ei kannata maksaa. Vastaavasti liian pienet ennakkoverot voivat tuoda ikäviä yllätyksiä jälkikäteen. Hyvä kirjanpitäjä onkin tärkeä kumppani erityisesti yrityksen alkutaipaleella.


Ensimmäisen tilikauden tulostasoa kannattaakin seurata ja arvioida mahdollista muutostarvetta ennakkoveroihin hyvissä ajoin.


Mitkä asiat vaikuttavat ennakkoveroon?

Ennakkoveron maksuun vaikuttavia tekijöitä on mm. yritysmuoto, jolla toimintaa harjoitetaan sekä tilikausi. Osakeyhtiössä ennakkoveron maksaa yritys. Jos yritysmuotona on henkilöyhtiö tai toiminimi, ennakkovero määrätään yrittäjälle itselleen. Toki veron voi maksaa tässäkin tapauksessa yrityksen tililtä.


Kun toimintaa harjoitetaan osakeyhtiönä, on tilikauden voitto ja sitä kautta verotettava tulos siis pienempi.

Yrityksen verotettavaa tulosta arvioitaessa on yritysmuodolla merkitystä myös siinä mielessä, että tuloslaskelman rakenne on erilainen eri yritysmuodoissa. Osakeyhtiön tuloslaskelmalla on kuluna yrittäjän oma palkka (josta verot hoituvat yrittäjän oman verokortin kautta).


Kun toimintaa harjoitetaan osakeyhtiönä, on tilikauden voitto ja sitä kautta verotettava tulos siis pienempi verrattuna siihen että samaa toimintaa harjoitettaisiin henkilöyhtiönä tai toiminimenä. Henkilöyhtiöissäkin on toki palkanmaksu yrittäjälle mahdollista, mutta useimmiten rahannostot käsitellään yksityisottoina, jotka eivät näy suoraan tuloslaskelmalla kuluna.


Ennakkovero osakeyhtiössä

Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan veroa 20%. Vero lasketaan verotettavasta tuloksesta, joka usein poikkeaa hieman siitä mitä tuloslaskelmalla näkyy kohdassa ”Tulos ennen veroja”. Osa yrityksen kuluista on verotuksessa vähennyskelvottomia ja vastaavasti osa tuotoista verovapaita. Nämä tulee huomioida verotettavaa tuloa laskettaessa. Osakeyhtiön kohdalla em. oikaisut eivät usein tuo kuitenkaan olennaista eroa tuloslaskelman ja varsinaisen verotettavan tulon välille.


Osakeyhtiö saa yleisimmin ennakkoveron maksulaput koko tilikauden ajalle siten, että maksut erääntyvät kuukausittain. Jos arvioitu verotettava tulos on hyvin pieni, voi ennakkovero olla jaettu vain kahteen maksuerään jotka erääntyvät siis 6kk välein.


Ennakkovero henkilöyhtiössä

Kun yritysmuotona on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jaetaan tilikauden tulos verotettavaksi vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökohtaisena tulona. Kommandiittiyhtiössä on mukana myös äänetön yhtiömies, joka saa korkoa sijoittamalleen pääomalle silloin, kun tilikauden tulos on positiivinen. Yleensä pääosa tuloksesta verotetaan kuitenkin vastuunalaisilla yhtiömiehillä, joten ennakkoverot määrätään heille arvioidun tilikauden tuloksen perusteella.


Poikkeuksena osakeyhtiöön nähden on se että ennakkoveroa ei makseta välttämättä varsinaisen tilikauden aikana. Tilikauden tulos verotetaan yhtiömiesten tulona sinä vuonna, jolloin yrityksen tilikausi päättyy. Ennakkoveron maksuerät jakautuvat aina kalenterivuoden ajalle, vaikka tilikausi poikkeaisikin kalenterivuodesta.


Esim. jos yrityksen tilikausi on 1.2.2017-31.1.2018, verotetaan koko tilikauden tulos vuoden 2018 tulona ja yrittäjä maksaa ennakkoverot tästä ajalla 1.1.2018-31.12.2018. Yrityksillä, joiden tilikausi päättyy alkuvuodesta, saadaankin ennakkoverot haettua helposti valmiin tilinpäätöksen perusteella oikeansuuruisiksi.


Henkilöyhtiössä voi olla jo suurempi ero tilikauden tuloksen ja verotettavan tuloksen välillä. Henkilöyhtiön varallisuuteen voi esimerkiksi kuulua auto, jota yrittäjä käyttää enimmäkseen henkilökohtaisiin matkoihin. Tällöin yrityksen verotettavaa tulosta määriteltäessä tulee tilikauden voittoon lisätä yksityisajoja vastaava osuus autokuluista ja auton poistoista. Jos auto on hinnakas ja yksityisajojen osuus suuri, voi verotettava tulos kasvaa useita tuhansia euroja tuloslaskelman tulosta suuremmaksi.


Toiminimen ennakkovero

Toiminimiyrittäjän ennakkoverot ja niiden maksuajankohdat määräytyvät pitkälti samoin perustein kuin henkilöyhtiön yhtiömiehelläkin. Poikkeuksen tekee sen, että toiminimiyrittäjän tuloksesta voidaan osa jakaa verotettavaksi puolisolla. Tämä edellyttää puolison työskentelyä yrityksessä. Tällöin ennakkoveromaksut tulevat yrittäjän itsensä lisäksi myös puolisolle.


Kun yrityksen tulos verotetaan yrittäjän / puolison henkilökohtaisena tulona, vaikuttaa ennakkoverojen määräytymiseen myös kaikki muut henkilökohtaiset ansio- ja pääomatulot. Ennakkoveron määrässä huomioidaan siis esimerkiksi henkilökohtaiset vuokratulot, eläkkeet, starttirahat jne.


Huomioitavaa ennakkoverosta

Ennakkoverojen oikea taso on tärkeää hahmottaa, jotta tuleviin maksuihin osataan varautua. Jos ennakkoverot ovat olleet toteutuvaan verotettavaan tulokseen nähden liian pienet, maksetaan puuttuva osuus joko ennakoita jälkikäteen täydentämällä tai tai sitten lopullisen verotuksen valmistuttua jäännösveroina. Joissain tilanteissa voi olla perusteltua arvioida ennakoita vähän alakanttiin. Tällöin on kuitenkin varauduttava yrityksen kassasuunnittelussa tulevaan lisämaksuun.


Ennakkoverojen oikea taso on tärkeää hahmottaa, jotta tuleviin maksuihin osataan varautua.

Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!