Open Site Navigation

Ymmärretäänkö tilitoimistoissa vuorovaikutustaitojen tärkeyttä?Tilitoimiston ja asiakkaan välille muodostuu vuosien yhteistyön myötä tiivis suhde. Tuon suhteen aloittaminen, ylläpito ja joissain tapauksissa päättäminenkin vaativat sekä tilitoimistoyrittäjältä, kirjanpitäjältä että asiakasyrityksen yhteyshenkilöiltä monipuolisia vuorovaikutustaitoja, joiden avulla jatkuva yhteistyö toimii sujuvasti. Tilitoimiston henkilökunta ja asiakasyrityksessä toimivat työntekijät ovat molemmat oman alansa ammattilaisia, joilla on tietoa ja tuntemusta oman alansa sisällöstä. Molemmilta kuitenkin vaaditaan erilaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joiden avulla päästään toimiviin ratkaisuihin ja toisaalta vältytään erilaisilta ongelmatilanteilta.


Luottamus rakennetaan ensitapaamisella

Asiakassuhteen alkumetrit luovat pohjan tulevaan, joten tilitoimistoyrittäjän ja mahdollisen uuden asiakkaan ensikohtaamiseen on syytä panostaa samalla tavoin kuin mihin tahansa muuhun kahden ihmisen väliseen ensikohtaamiseen. Ensivaikutelman tärkeyttä ei kannata koskaan aliarvioida, sillä sen voi tehdä vain kerran. Ilman luottamusta ja uskottavuutta tilitoimistoyrittäjän on mahdotonta ylläpitää omaa liiketoimintaansa. Ensikohtaamisessa yrittäjä antaakin omalla persoonallaan kuvan koko yrityksestä, joten panostaminen tapaamisen kannattaa.


Ihmiseltä ihmiselle

Jo ennen ensitapaamista tilitoimistoyrittäjän on hyvä tutustua perusteellisesti tapaamaansa asiakasyritykseen ja sen toimialaan, sillä asiakashankinnan ja -palvelun kulmakiviä on asiakkaan tunteminen. Se, että yrittäjä on kiinnostunut asiakkaastaan ja hänen toimialastaan, saa asiakkaan tuntemaan itsensä arvokkaaksi jo ensikohtaamisella. Vaikka tilitoimiston kontaktit ovatkin pitkälti b-to-b-kontakteja, tekemisissä ovat kuitenkin ihmiset omilla persoonillaan. Hyvän ensivaikutelman jälkeen on helppo lähteä rakentamaan sujuvaa yhteistyötä.


oman kirjanpitäjän henkilökohtainen tapaaminen heti tarjousneuvotteluissa voi muodostua hyväksi markkinointikeinoksi.

On myös hyvä miettiä, voisiko tarjousneuvotteluissa olla mukana joku muukin kuin itse yrittäjä. Useinhan kirjanpitoa hoitaa tilitoimistossa yrittäjän sijasta kirjanpitäjä. Asiakkaalle on ensiarvoisen tärkeää tietää, kuka hänen yrityksensä asioita hoitaa ja saada tälle henkilölle kasvot. Kirjanpitäjän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus tapahtuu nykyään pääsääntöisesti sähköpostilla tai puhelimitse eivätkä asiakastapaamiset näin sähköisen taloushallinnon aikana ole enää niin arkipäiväisiä kuin ennen. Siksi oman kirjanpitäjän henkilökohtainen tapaaminen heti tarjousneuvotteluissa voi muodostua hyväksi markkinointikeinoksi.


Kuuntelu ja läsnäolo

Tilitoimiston ja asiakkaan ensitapaamisen tavoitteena on useimmiten päästä sopimukseen ja aloittaa yhteistyö. Tilitoimistoyrittäjän on hyvä kertoa palveluistaan tiiviisti, mutta silti vakuuttavasti. Omista periaatteistaan on tietysti pidettävä palveluntarjoajana kiinni, mutta menestyäkseen tilitoimistoyrittäjän on osattava olla myös joustava ja empatiakykyinen. Kun asiakas sopimusneuvottelutilanteessa kertoo omat näkemyksensä asioiden hoidosta, on tilitoimistoyrittäjän osattava suositella palvelujaan myös niiltä osin, mitä asiakas ei mahdollisesti ole tullut ajatelleeksi.


Asiakkaan tarpeista ja toiveista on otettava selvää kuuntelemalla

Neuvottelutilanteessa korostuu erityisesti kuuntelemisen ja läsnäolon taito. Erilaisissa vuorovaikutustilanteissa kuunteleminen on keskeinen taito: onnistunut vuorovaikutus kun ei muodostu pelkästä puhumisesta, vaan vaatii aina myös toisen kuuntelemista. Tarkentavien kysymysten avulla tilitoimistoyrittäjä voi tarkistaa, selventää ja varmistaa, että on ymmärtänyt asiakastaan. Kysymysten avulla hän myös viestii asiakkaalle, että on kuunnellut. Asiakkaan tarpeista ja toiveista on otettava selvää kuuntelemalla ja tämän pohjalta ehdotettava hänen yrityksellensä sopivia toimintamalleja tai palvelukokonaisuuksia.


Yhteinen kieli tärkeää

Heti ensitapaamisesta lähtien on asiakkaan kanssa hyvä puhua samaa kieltä kuitenkin välittäen asiantuntemusta selkeästi ja luotettavasti. Jokaisella asiakkaalla on varmasti omanlaisensa taustatiedot taloushallintopalveluista, joten aina tulee varmistaa, että asiakas ymmärtää asian. Lisäksi tulee muistaa olla avoin ja rehellinen kaikissa tilanteissa, sillä asiakkaat arvostavat sitä, oli tilanne millainen tahansa.


Avoimuudella, rehellisyydellä, joustavuudella ja tilanneherkkyydellä saadaan hyvä alku tilitoimiston ja asiakkaan väliselle tiiviille yhteistyölle. Alkumetrien jälkeenkin on tärkeää muistaa jatkuva yhteydenpito asiakkaiden kanssa, jotta onnistutaan luomaan luottamuksellinen asiakassuhde, joka kestää vuosien ajan. Tunnetustihan tilitoimistoyrittäjän paras markkinointiväylä on tyytyväinen asiakas.


Kiinnostuitko?

Haluaisitko keskustella asiantuntijamme kanssa lisää taloushallintoon liittyvistä asioista? Voit ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen tai sitten etsiä lähimmäin tilitoimistomme. Olemme aina halukkaita auttamaan yrittäjää pulassa! Olemme yrittäjän tilitoimisto.


Sami Svärd Yrittäjä sami.svard@talousverkko.fi Talousverkko HelsinkiTilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!