Open Site Navigation

Tosiasiallisten edunsaajien rekisteri, mitä se tarkoittaa yrittäjälle?Patentti- ja rekisterihallitus ryhtyi 1.7.2019 pitämään yllä uutta julkista rekisteriä, johon yritysten on ilmoitettava tosiasialliset edunsaajansa. Kyseinen rekisteri ja yritysten ilmoitusvelvollisuus perustuvat lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, jonka taustalla on EU:n neljäs rahanpesudirektiivi. Sama velvollisuus on siis kaikkia EU-maissa toimivia yrityksiä koskeva.


Kyseinen rekisteri tuli siis käyttöön 1.7.2019, mutta kuten yleensä, myös tässä rekisterissä on oma siirtymäaikansa. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa vuoden ajanjaksoa. Rekisterin taustalla oleva laki vaatii, että tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinti on hoidettava 1.7.2020 mennessä.


Tämä uudistus koskee monipuolisesti eri yhteisöjä. Tosin kaikkien osalta ei erillisiä ilmoitustietoja tarvita.

Kaupparekisteriin tehtävän ilmoituksen tekevät mm. osakeyhtiöt sekä osuuskunnat. Yhdistysten, säätiöiden, sekä asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osalta erillistä edunsaajailmoitusta ei tehdä, vaan edunsaajiksi katsotaan laissa määritellyt henkilöt (esim. hallituksen jäsenet). Kommandiittiyhtiöiden ja avointen yhtiöiden osalta taas ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan yhtiöitä, joissa edunsaaja on eri henkilö kuin yhtiömies. Yksityisten elinkeinonharjoittajien tai pörssiyhtiöiden ei tarvitse kyseistä ilmoitusta tehdä.


Mitä tarkoittaa tosiasiallinen edunsaaja?


Rahanpesulaissa määritelty edunsaaja on henkilö, joka joko omistaa yrityksen tai käyttää muuten määräysvaltaa siinä.

Henkilöä pidetään siis edunsaajana, mikäli vähintään yksi alla mainituista kriteereistä täyttyy:

  • Henkilö omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta

  • Henkilöllä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta

  • Henkilö käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Tällainen muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus

Kriteerit täyttäviä edunsaajia voi yrityksessä olla yksi tai useampia, tai joissakin tapauksissa ei yhtäkään.


Tärkeää on huomioida, että edunsaajien tunnistaminen on yrityksen vastuulla.

Rekisteriviranomainen ei siis ylläpidä rekisteriä, vaan mahdolliset muutokset ja näistä ilmoittaminen on myös yrityksen vastuulla. Ilmoitus edunsaajista on myös tehtävä, vaikka yrityksellä ei olisi yllä mainittuja vaatimuksia täyttäviä edunsaajia.


Mitä tietoja rekisteröidään ja miten?

Edunsaajista kerättävät ja rekisteröitävät tiedot ovat seuraavat:

  • Nimi sekä henkilötunnus tai syntymäaika

  • Kansalaisuus

  • Kotimaa sekä kotikunta

  • Määräysvallan tai omistusosuuden peruste sekä laajuus

Ilmoitus kaupparekisteriin tehdään aina sähköisesti YTJ-palvelussa edunsaajailmoituksella.


Ilmoitus tulee tehdä yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön toimesta, tai tarvittaessa tällaisen henkilön valtuuttaman tahon toimesta.

Myös mahdolliset muutokset edunsaajissa tulee ilmoittaa rekisteriin.


Me Talousverkolla autamme mielellämme kyseisen rekisterin tuomissa velvoitteissa asiakkaitamme. Mikäli sinulla tulee mitään kysyttävää tähän rekisteriin tai ilmoitusvelvollisuuteen liittyen, ole rohkeasti yhteydessä kirjanpitäjääsi!
Jukka Räty Ketjupäällikkö jukka.raty@talousverkko.fi

Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!