Open Site Navigation

Toiminimen verovähennykset – mitä saat vähentää ja mitä et?Mikä on yrityksen kulua ja mikä ei? Saattaa kuulostaa helpolta, mutta näin ei aina ole. Joskus törmään mitä ihmeellisimpiin ideoihin siitä, mitä kirjanpitoon pitäisi laittaa ja mitä ei. Käyn tässä kirjoituksessa pääsäännöt toiminimen vähennyskelpoisista kuluista ja kerron tosielämän esimerkkejä kirjoituksen lopussa.


Vähennyskelpoiset kulut

Pääsääntö on, että yrityksen kuluiksi lasketaan vain sellaiset kulut, jotka ovat aiheutuneet yrityksen tulon hankkimisesta ja sen säilyttämisestä. Tällaisia vähennyskelpoisia kuluja ovat esim. myyntiyrityksessä kaikki myytäväksi ostettavat tuotteet ja tuotantoyrityksessä kaikki myytävien tuotteiden raaka-aineet ja valmiiksi saattamiseksi tarvittavat koneet ja laitteet.


yrityksen kuluiksi lasketaan vain sellaiset kulut, jotka ovat aiheutuneet yrityksen tulon hankkimisesta ja sen säilyttämisestä

Näiden itsestään selvien kulujen lisäksi on joukko muitakin kuluja, joita voidaan vähentää yrityksen tuloksesta. Kaikki yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen hankitut tarvikkeet kuuluvat näihin. Tällaisia ovat mm.

  • yrityksen perustamiskulut

  • toimistotarvikkeet

  • työvälineet (tietokoneet, ohjelmistot)

  • ammattikirjallisuus ja

  • omaan toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksut


Markkinointi- ja edustuskulut

Yrityksellä voi olla myös myyntiä edistävää markkinointia ja edustuskuluja, jotka molemmat liittyvät yrityksen ulkopuolisiin tahoihin. Edellä mainitut lienevätkin kohtuullisen yksiselitteisiä, pois lukien markkinointi ja edustus, joita käsitellään verotuksessa hieman eriävällä tavalla. Nämä kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi tilaisuuksia suunnitellessa.


Pääsääntöinen ero on, että markkinointikuluista voidaan vähentää alv kokonaan ja ne ovat verotuksessa 100 %:sti vähennyskelpoisia, kun taas edustuskuluissa alvia ei voi vähentää ollenkaan ja verotuksessa ne ovat vähennyskelpoisia vain 50 %:sti.


Palkanmaksu toiminimiyrityksessä

Miten on sitten palkka? Toiminimiyrittäjä voi maksaa palkkaa ulkopuolisille työntekijöille, mutta ei itselleen eikä puolisolleen. Alle 14 vuotiaalle lapselleen ei voi maksaa palkkaa, mutta sen vanhemmalle jo voi. Tästä johtuen ei yrittäjä voi myöskään maksaa itselleen tai puolisolleen päivärahoja ja kilometrikorvauksia eikä muitakaan etuuksia. Näistä lisää seuraavaksi.


Toiminimiyrittäjä voi maksaa palkkaa ulkopuolisille työntekijöille, mutta ei itselleen eikä puolisolleen

Matkakulujen vähennys

Yrittäjällä saattaa tulla myös matkakuluja, jotka ovat yrityksen kuluja. Kun matkakulut liittyvät yrityksen toimintaan, ovat ne vähennyskelpoisia.


Kun matkakulut liittyvät yrityksen toimintaan, ovat ne vähennyskelpoisia

Jos matkaa tehdään yrittäjän omalla autolla, voidaan toiminimiyrittäjän osalta matkakuluina tehdä lisävähennys yrittäjän veroilmoituksella. Auton polttoainekuluja ei voida yrityksen kirjanpitoon viedä, vaan vähennys tehdään (lähes) aina kilometrikorvausperusteisesti.


Mikäli auto on yrityksen käyttöomaisuutta, voidaan kaikki auton kulut vähentää yrityksen kuluina. Verotuksessa oikaistaan yrityksen kuluista pois auton yksityiskäytön osuus.


Ajopäiväkirjan pitäminen on erittäin tärkeää, jotta vältytään tulevilta ongelmilta verottajan kanssa. Päivärahoja ei matkoilta voida maksaa, vaan näistäkin tehdään veroilmoituksella lisävähennys. Muistathan myös, että kodin ja työpaikan väliset matkakulut eivät ole yrityksen kuluja.


YEL-vakuutus

Yrittäjälle pakollinen YEL-vakuutus on mahdollista laittaa joko yrityksen kuluksi tai vähentää se omassa henkilökohtaisessa verotuksessa.


Kotitoimisto

Pienyrittäjällä ei aina välttämättä ole erillistä toimistoa, vaan yrityksen toimintaa harjoitetaan kotoa käsin. Tällöin on mahdollista tehdä työhuonevähennys. Vähennys voi olla joko verohallinnon vahvistama työhuonevähennys tai työtilan kulut voidaan laskea työtilan todellisten kulujen mukaan. Jälkimmäinen on hieman työläämpi, mutta kannattaa silloin, kun työtilan kulut ovat verohallinnon työhuonevähennystä suuremmat.