Open Site Navigation

Tax free- vai vientikauppa?Eräs yrittäjä, joka tavallisesti myy tuotteitaan vain suomalaisille kuluttajille, sai eräänä päivänä ulkomaalaisen vieraan, joka halusi ostaa itselleen tuotteen nimenomaan kyseisen yrittäjän liikkeestä, vaikka oli Suomessa vain käymässä. Yrittäjä myy kalliita kulutustavaroita ja ostoksen hinnaksi tuli useampi tuhat euroa. Kyseinen tuote oli tilaustavara, joka kustomoidaan kullekin asiakkaalle sopivaksi, joten tuotetta ei saa mukaansa heti tiskiltä.


Yrittäjä sopi ulkomaalaisen vieraan kanssa, että tämä maksaa tuotteesta ennakkomaksuna käsirahan ja loput tilille myöhemmässä vaiheessa, kun tuote lähetetään. Yrittäjä merkitsi myynnin Tax Free -myynniksi ja toimitti kirjanpitäjälleen tiedon kuukauden myyntiyhteenvedossa.


Tässä kohtaa kirjanpitäjä huomasi, että yrittäjä ei ollut perinyt ulkomaalaiselta vieraalta myyntitilanteessa arvonlisäveroa lainkaan, eikä toisaalta ollut myöskään luovuttanut tuotetta asiakkaan matkaan, vaan lähettänyt sen jälkikäteen. Kaiken lisäksi tuote ei ollut missään vaiheessa lähtenyt Suomesta, vaan keski-eurooppalaiselta tehtaalta suoraan Euroopan ulkopuolelle.


Mitä tämä tarkoittaa?

Tuotteen maksu oli siis tapahtunut Suomessa ja myöhemmin ulkomaan siirtona suomalaiselle pankkitilille, mutta tuotteen lähetys tapahtui toisesta eurooppalaisesta maasta ja itse tuote lähti kokonaan Euroopan ulkopuolelle. Yrittäjä oli kuvitellut suorittaneensa Tax Free -myynnin ja voivansa vähentää arvonlisäveron suoraan ostotapahtumassa. Itse asiassa kuitenkin tällainen kolmen maan välillä tapahtunut kuluttajakauppa on määritelmältään vientiä.


Tax Free – ja vientikaupan ero

Mitä eroa on tax free-myynnillä ja vientikaupalla ihan tarkalleen ottaen on? Molemmissa tapauksissa tuote myydään EU:n ulkopuolella asuvalle henkilölle ja itse tavara viedään pois EU-alueelta. Olennaisin määritelmällinen ero syntyy siitä, saako asiakas tuotteen mukaansa heti ostotilanteessa vai toimitetaanko se hänelle myöhemmin. Molemmissa tapauksissa täytyy myös suorittaa tietty prosessi, jotta myynti voidaan verotuksen näkökulmasta katsoa joko vienniksi tai tax free myynniksi.


Olennaisin määritelmällinen ero syntyy siitä, saako asiakas tuotteen mukaansa heti ostotilanteessa vai toimitetaanko se hänelle myöhemmin


Tax Free eli veroton matkailijamyynti

Matkailijamyynnissä ostaja saa tavarat heti mukaansa ja vie ne itse maasta henkilökohtaisissa matkatavaroissaan. Matkailijamyynti eli tax-free-myynti tarkoittaa, että tavaroiden hintaan sisältyvä arvonlisävero voidaan palauttaa ostajalle, jos tavarat viedään käyttämättömänä pois Suomesta. Ostaja maksaa ostohetkellä arvonlisäveron, mutta saa sen myöhemmin takaisin palautusliikkeestä, kuten Global Blue:sta.


Veroton matkailijamyynti edellyttää, että tavara myydään matkailijalle, jonka kotipaikka on EU:n ja Norjan ulkopuolella.

Verottomana matkailijamyyntinä pidetään myyntiä vain sellaiselle ostajalle, joka itse vie ostamansa tavarat EU:n ulkopuolelle. Matkailijanmyyntimenettelyn soveltaminen ei liity matkailijan kansalaisuuteen vaan kotipaikkaan tai vakinaiseen asuinpaikkaan.


Koska myyjä tarvitsee erikseen toimiluvan arvonlisäveron palautustoimintaa varten ja myyjän on tällöin myös valvottava, että tavara on todella kuljetettu käyttämättömänä pois maasta, on yksinkertaisempaa jättää palautus palautusliikkeen hoidettavaksi.


Tax free myynnin prosessin tulee olla seuraavanlainen:

  • myyjän täytyy myyntitilanteessa tarkistaa asiakkaan passista tämän henkilöllisyys

  • myyjä perii myyntitilanteessa asiakkaalta normaalin arvonlisäveron

  • asiakas täyttää tax free-lomakkeen, jonka hän vie arvonlisäveron palautustoimistoon

  • palautustoimisto maksaa asiakkaalle ostosten alv-osuuden takaisin vähennettynä palvelumaksulla

Veroton matkailijamyynti edellyttää, että ostoksen on oltava vähintään 40 euron arvoinen. Raja-arvo voi sisältää useita saman ostajan samalta myyjältä ostamia tavaroita. Yhteenlaskettua arvoa voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan, jos myyjä on merkinnyt tavarat samaan tositteeseen. Arvo sisältää arvonlisäveron.


Veroton matkailijamyynti edellyttää, että ostoksen on oltava vähintään 40 euron arvoinen

Matkailijamyyntimenettelyn soveltaminen on vapaaehtoista. Myyjä ei ole velvollinen käyttämään toimiluvan saaneen palautusliikkeen palveluja eikä myöskään itse palauttamaan arvonlisäveroa matkailijalle.


Vientikauppa

Vientimenettelyn perustilanteessa tavaran myyjä tekee tavarasta vientiselvityksen omissa nimissään ja kuljettaa tavaran tai antaa kuljetustoimeksiannon kuljetusliikkeelle, joka kuljettaa tavaran ostajan vastaanotettavaksi EU:n tullirajan ulkopuolella. Tällöin myynti on aina verotonta. Ostaja ei siis saa tavaraa haltuunsa Suomessa. Ostajan kansalaisuus ei vaikuta myynnin verottomuuteen, mutta tavaran on siirryttävä EU:n ulkopuolelle. Kun myynti on veroton, ostaja maksaa tavarasta ostohetkellä arvonlisäverottoman hinnan.


Myyjän on kaikissa vientitilanteissa liitettävä kirjanpitoonsa selvitys siitä, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle.

Jos selvitystä tavaran viennistä ei ole, myynti käsitellään kotimaan kauppaa koskevien säännösten mukaisesti. Jos siis myyjä on perinyt asiakkaalta arvonlisäverottoman hinnan, eikä pysty todistamaan, että tavara on poistunut EU:n ulkopuolelle, myyjän saama hinta katsotaan arvonlisäveron sisältäväksi hinnaksi ja myyjän pitää tilittää verottajalle alv:n osuus.


Vienti-ilmoitukset tullille

Kaikki vienti-ilmoitukset on annettava Tullille sähköisesti joko sanomapohjaisesti tai netti-ilmoituksena. Tullin tietojärjestelmästä sähköisesti saatu poistumisvahvistettu luovutuspäätös on yleisin ja yleensä myös hyväksytty näyttö arvonlisäverottomasta myynnistä. SAD-lomaketta (Single Administrative Document) käytetään vienti-ilmoituksena ainoastaan varamenettelyasiakirjana tilanteessa, kun sähköiset järjestelmät eivät toimi. Tällöin poistuminen vahvistetaan poistumispaikan Tullissa manuaalisesti eli SAD-lomake leimataan kääntöpuolelle.


Mikäli tavara on tilattu suomalaiselta yritykseltä, mutta tavara on kuljetettu toisessa EU-maassa sijaitsevalta tehtaalta tai varastolta, on myyjän saatava tavaran toimittajalta tullaustodistus. Toisessa EU-maassa sijaitsevassa poistumispaikassa on esitettävä vientitavara ja siihen liittyvä EAD ja vienti-ilmoituksen viitenumero kyseisen EU-maan määräämällä tavalla. Suomen Tullin sähköisestä vientijärjestelmästä lähetetään vienti-ilmoituksen antajalle sähköisesti poistumisvahvistettu luovutuspäätös, kun poistumisvaltion tietojärjestelmästä on saatu automaattisesti tieto vientimenettelyn päättymisestä poistumispaikalla tehdyn esittämisen perusteella.


Viennin ilmoittaminen arvonlisäveroilmoituksella

Vaikka tavaroiden myynnistä EU:n ulkopuolelle ei suoriteta veroa laissa säädetyissä tilanteissa, verottomat myynnit ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella kohdassa ”0-verokannan alainen liikevaihto”.


Tax Free myynnissä tuote on alun perin merkitty tavalliseksi myynniksi. Kun myyjäliike saa tiedon, että tuote on käynyt läpi palautusmenettelyn palautusliikkeessä, myynti korjataan kirjanpidossa alv 0% vientimyynniksi ja ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksessa kohdassa ”0-verokannan alainen liikevaihto”.

Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!