Open Site Navigation

Mikä on myyntikate ja mitä se kertoo?Myyntikate on varmasti yksi tunnetuimpia kannattavuuden mittareita. Usein kuuleekin kysymyksen, paljonko tuotteen myyntikate on. Soveltuuko se kuitenkaan kaikkiin toimialoihin ja mitä se oikeastaan kertoo yrityksen kannattavuudesta?


Väitän, että myyntikate kannattavuuden mittarina on usein harhaan johtava, ja antaa yrityksen kannattavuudesta liian positiivisen kuvan. Myyntikatetta laskiessa sen tulkitsijan pitää ymmärtää yrityksen kokonaiskuva ja toimiala hyvin.


Myyntikatteella pitäisi pystyä kattamaan minimissään yrityksen kiinteät kulut ja rahoituskulut


Mistä myyntikate muodostuu?

Myyntikate lasketaan teoriassa liikevaihto miinus muuttuvat kulut (muuttuvat kulut = ainekulut ja ulkopuoliset palvelut). Myyntikatteella pitäisi pystyä kattamaan minimissään yrityksen kiinteät kulut ja rahoituskulut ja tämän jälkeen ollaan vasta nollatuloksessa.


Esimerkki:


Yrityksen liikevaihto on 300 000 € ja muuttuvat kulut ovat 70 000. Tällöin myyntikate on 300 000 € – 70 000 € = 230 000 €


Tuotteet vs palvelut

Otetaan esimerkiksi sähköalan yritys, jonka liikevaihto koostuu palveluiden ja sähkötuotteiden myynnistä. Sähkötuotteista on helppo laskea myyntikate; liikevaihto miinus muuttuvat kulut, eli tuotteen myyntihinta miinus ostohinta. Mitenkäs on sitten palveluiden kohdalla? Äskeistä kertomaani kaavaa noudattaen myyntikatteeksi tulisi sata prosenttia. Näinhän asia ei ole käytännössä. Palvelusta on vaikea laskea todellista myyntikatetta tai toisin sanoen se ei anna yritykselle mitään informaatiota.


Palvelusta on vaikea laskea todellista myyntikatetta tai toisin sanoen se ei anna yritykselle mitään informaatiota

Moni yrittäjä painiikin ajatuksen kanssa, mitä kuluja pitäisi huomioida myyntikatetta laskiessa? Karkeasti sanottuna kaikki kulut, jotka liittyvät tuotteeseen tai palveluun.Kustannuksia miettiessä hyvä nyrkkisääntö muuttuvien ja kiinteiden kulujen jakamisessa on miettiä, vaikuttaako myynnin vaihtelu kustannuksen suuruuteen. Jos vaikuttaa, kustannus on muuttuva kulu ja pitää ottaa huomioon katetta laskiessa. Mitä tulee esimerkkiin, niin mielestäni palvelua hinnoitellessa tulisi ottaa ainakin huomioon seuraavat kustannukset; asentajan palkka sivukuluineen, mahdolliset matkakustannukset, ajoneuvokulut, tarvike- ja työkalukulut ja työn aiheuttamat hallinnolliset kulut.


Laske myyntikate yrityksesi kulurakenteen mukaan

Myyntikate on käyttökelpoinen kannattavuuden mittari, kunhan sen käyttäjä ymmärtää, mitä kustannuksia siihen tulee ottaa mukaan. Myyntikate on aina toimiala- ja yrityskohtainen ja voi vaihdella suuresti eri toimialojen välillä ja on sidottu yrityksen kulurakenteeseen. Toinen yritys voi tehdä tulosta pienemmällä katteella, kuin toinen vastaavan toimialan yritys pääsee vasta nollatulokseen samalla katteella. Näin on mahdotonta määritellä, mitä myyntikatteen pitäisi vähintään olla. Vaan jokaisen yrityksen pitää laskea myyntikate oman kulurakenteen mukaan.

Kaipaatko apua taloutesi tulkintaan?

Jos haluat keskustella yrityksesi taloudesta ammattilaisen kanssa, ota yhteyttä asiantuntijaamme.Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!