Open Site Navigation

Miten voit hyödyntää myyntikateprosenttia kaupan alalla?Erilaiset katteet ja muut liiketoiminnan luvut ovat aina toimialakohtaisia. Lukujen valossa yritykset pystyvät mm. arvioimaan toimintansa kannattavuutta vertaamalla omia lukuja saman toimialan keskimääräisiin lukuihin. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme lukuja kaupan alalla toimivien yritysten näkökulmasta.


Kaupan alan yrityksillä on se yhtenäinen piirre että lähes kaikilla on jonkin kokoinen tavaravarasto. Pienemmillä pienempi ja suuremmilla usein suurempi. Tavaravaraston koko voi vaihdella paljonkin sesonkien ja vuodenaikojen mukaan.


Kirjanpidossa tietyn tuotteen hankinnan ja myynnin meno-/tulokirjauksen on tarkoitus kohdata saman tilikauden aikana. Tämä tarkoittaa sitä että jos ostettu tuote on vielä myymättä tilinpäätöspäivänä, tuotteen hankintaa ei kirjatakaan tilikauden kuluksi vaan se kirjataan taseen puolelle varaston arvoon. Kun tuote sitten aikanaan myydään, realisoituu siitä saatu kate myyntiajankohtana.


Myyntikateprosentin laskeminen

Kun tuote myydään, saadaan selville tuotteesta saatu myyntikate (myyntihinta – hankintahinta = myyntikate). Myyntikate-% lasketaan vertaamalla saatua myyntikatetta tuotteen myyntihintaan. Lukuja tarkastellaan aina ilman arvonlisäveroa.


Esimerkki:


kenkäkauppias myy kengät asiakkaalle hintaan 100€ (+alv) hän osti itse kengät tukkurilta hintaan 75€ (+alv) kenkien myyntikate-% on 25%


Voit tutustua tarkemmin myyntikatteeseen tästä blogikirjoituksesta.


Myyntikateprosentin hyödyntäminen

Mihin yrittäjä sitten tarvitsee tätä myyntikateprosenttia? Ainakin kahteen asiaan.

  1. Hinnoitteluun

  2. Tulos-seurantaan

Otetaan esimerkkejä molemmista.


Myyntikateprosentti hinnoittelun apuna

Liiketoiminta perustuu yleisimmin siihen että tavoitellaan viivan alle jäävän jotain. Myytävät tuotteet tulee pyrkiä hinnoittelemaan niin, että tämä tavoite toteutuu. Myytävän tuotteen oikeanlainen hinnoittelu voi olla haastavaa. On seurattava markkinoita ja kilpailijoita, mutta myös oltava kärryillä siitä mitä kaikkia muita kustannuksia yritystoiminnan pyörittämisestä aiheutuu.


Kiinteät kulut on usein helppo budjetoida ja pidempään toimineilla yrityksillä ne ovatkin jo vakiintuneet yleensä suunnilleen samalle tasolle. Kun tietty tulostavoite ja kiinteät kulut ovat tiedossa, on tuotteen hankintahinnan päälle helppo laskea vaadittava myyntikate. Tällöin saadaan selville millä hinnalla tuote tulee myydä, jotta siitä jää viivan alle jotain.


Myyntikateprosenttin tulos-seurannassa

Yrityksen ostot ja myynnit rullaavat läpi vuoden. Tavaravaraston inventaari tehdään kuitenkin usein vain kerran-pari vuoteen. Pakollista se on tehdä vähintään kerran vuodessa, eli yrityksen tilinpäätöspäivänä. Toki varaston arvo on mahdollista laskea ja kirjata kirjanpitoon vaikka joka kuukausi, mutta monessa tapauksessa se olisi melko työlästä (ellei käytössä ole jonkinlaista automaattista varastonhallinnan järjestelmää).


Kun inventoitu varaston arvo kirjataan kirjanpitoon, saadaan selville toteutunut myyntikate ja sitä kautta todellinen liiketoiminnan tulos. Yrityksen tuloskertymää on tarpeen pystyä seuraamaan useamminkin kuin kerran vuoteen. Tässä pystytään käyttämään apuna tietoa keskimääräisestä myyntikate-%:sta. Kun tiedetään että yrityksen keskimääräinen myyntikate on esim. 25%, voidaan jokaisen kuukauden tuloslaskelma laskettaa siten, että myyntikatteeksi tulee tämä 25%. Tällöin tilikaudelta kertynyt tulosarvio on realistisempi.


Myyntikateprosentin merkitys

Jos inventaario tehdään vain kerran vuodessa ja vuoden varrella ei kirjata minkäänlaista varaston muutosta, voi tilinpäätöstä tehdessä tulla suurikin yllätys sen suhteen, miten suuri tai pieni tulos tilikaudelta muodostui. Voidaan huomata, että hinnoittelu on mennyt täysin pieleen tai veroja tuleekin yhtäkkiä maksettavaksi suuria summia kerralla, koska ennakkoveroja ei ole osattu tarkastella oikeansuuruisiksi.

Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!