Open Site Navigation

Yrittäjän kysymys: Mitä poistot ovat?Oletko miettinyt mitä ovat poistot ja miksi niitä tehdään?


Uusi kone saattaa maksaa yrityksellesi paljon. Kone maksetaan normaalisti kerralla, mutta sitä käytetään kuitenkin vuosia. Koneen hankintahinta halutaankin jakaa koko sen käyttöiälle siksi, että sen hankinta ei vääristä yrityksesi kirjanpitoa tuoden hirveän isot kulut yhdelle tilikaudelle eikä mitään muille kausille, vaikka konetta käytetään tasaisesti. Näin ollen tilikausia voidaan vertailla toisiinsa paremmin.Miten poistot tehdään?


Kun yritys hankkii koneen tai kalustoa, sitä ei kirjatakaan kerralla yrityksen kuluksi, vaan se kirjataan kirjanpidossa yrityksen taseeseen. Tase mittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana. Tästä taseeseen merkitystä hankintahinnasta tehdään poistoja ennalta määritellyn suunnitelman mukaisesti. Poistojen myötä koneen arvo taseessa laskee ja poistettu määrä siirtyy yrityksen kuluksi. Poistoja voidaan tehdä erilaisin menetelmin ja suunnitelma tehdään esimerkiksi sille ajalle, kun koneen tai kaluston arvioidaan olevan käytössä. Tätä kaikkea tarkoittaa siis se, kun puhutaan että jokin on aktivoitava taseeseen ja kirjattava suunnitelman mukaisina poistoina kuluiksi.


Poiston määrän saa vähentää verotuksessa. Verottaja hyväksyy kuitenkin pääsääntöisesti vain poiston, joka on korkeintaan 25% siitä koneen arvosta, mikä taseessa on jäljellä.Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet


Koneet ja kalusto ovat niin sanotusti aineellisia hyödykkeitä. Näitä voivat olla myös esimerkiksi autot ja tietokoneet. Aineettomia hyödykkeitä ovat taas toimiluvat, patentit, lisenssit, tavaramerkit ja niin edelleen. Esimerkiksi yrityksen ostama IT-järjestelmä voi olla tällainen aineeton hyödyke. Jos odotetaan, että tämä IT-järjestelmä, tai muu aineeton hyödyke tuo yritykselle tuloa, on se myös kirjattava yrityksen taseeseen ja siitä on tehtävä poistot. Odotettavaa tuloa on kuitenkin oltava tarpeeksi, sillä niin sanottu aktivoitu määrä ei saa olla enemmän, kuin arvioitu kertyvä kate. Yrityksen on siis laskettava, miten paljon se odottaa tuloa tältä aineettomalta hyödykkeeltä ja sisällytettävä se kirjanpitoaineistoon.


Myös aineettomien hyödykkeiden kohdalla poistoaika on se, miten kauan se on käytössä. Pääsääntöisesti tämä on enintään viisi vuotta, mutta jos pystytään todistamaan, että hyödyke on käytössä pidempään, saattaa aika nousta maksimissaan kahteenkymmeneen vuoteen.


Tietysti, niin kuin kaikessa kirjapidossa, on olemassa poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia. Nämä pystyy parhaiten selvittämään kun juttelee oman kirjanpitäjänsä kanssa.

Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!