Open Site Navigation

Milloin toiminimi kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi?Yritystoiminnan aloittaminen toiminimiyrittäjänä, ammatin- tai liikkeenharjoittajana on yksinkertaisin ja helpoin tapa aloittaa yritystoiminta. Toiminimen hallinnointi on myös muita yritysmuotoja kevyempi. Niin kauan, kun toiminta on pienimuotosta, eikä suuria voittoja synny, toiminimi sopii hyvin yritysmuodoksi.


Riskit ja vastuut toiminimessä

Kun liiketoiminta kasvaa ja laajentuu, tulee paljon uusia asiakkaita, sopimuksia ja velvoitteita. Kuluttajakaupassa on omat vahingonkorvausvelvoitteensa ja yritysten välisessä kaupassa omansa. Ammatin- ja liikkeenharjoittaja vastaa toiminimen velvoitteista koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Kun riskit kasvavat kymmeniin tuhansiin, kannattaa alkaa miettiä toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi.


Kun riskit kasvavat kymmeniin tuhansiin, kannattaa alkaa miettiä toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi.

Lisäksi, kun toiminimiyrittäjä vastaa koko omaisuudellaan vastuista, hän vastaa näistä myös silloin, kun yrityksellä menee huonosti. Osakeyhtiössä taloudellinen riski rajoittuu pääsääntöisesti vain yhtiöön sijoitettuun pääomaan ja sen mahdolliseen menettämiseen.


Nettovarallisuus ja verotus toiminimessä

Kaikissa yritysmuodoissa kannattaa kerryttää nettovarallisuutta. Nettovarallisuudella tarkoitetaan yrityksen omaisuuden ja velkojen erotusta. Ammatin- ja liikkeenharjoittajan tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloon nettovarallisuuden perusteella. Toimintavuoden tuloksesta käsitellään pääomatulona enintään se osa, joka vastaa yrittäjän oman valinnan mukaan joko 20 %:n tai 10 %:n osuutta laskettuna verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä olleesta elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta.


Ammatin- ja liikkeenharjoittaja voi lisäksi valita vaihtoehdon, jossa koko tulos verotetaan ansiotulona.


Kun yrittäjä maksaa veroa yli 30 % tuloksesta, kannattaa alkaa miettiä yrityksen muuttamiseta osakeyhtiöksi

Silloin kun edellä mainituilla tavoilla laskettu tulos alkaa olla niin suuri, että yrittäjä maksaa veroa yli 30 % tuloksesta eli yli tämän hetken pääomatuloveroprosentin, kannattaa alkaa miettiä yrityksen muuttamista osakeyhtiöksi.


Uskottavuus

Kun liiketoimintaa halutaan laajentaa, yrityksen luotettavuudella ja uskottavuudella on merkitystä. Usein ajatellaan, että osakeyhtiö on luotettavampi kumppani kuin toiminimellä toimiva ammatin- tai liikkeenharjoittaja. Uskottavuuden lisäämiseksi, muutos osakeyhtiöksi tulee tällöin ajankohtaiseksi.


Toiminimen varallisuuden tai varojen myyminen ja sukupolvenvaihdos

Toiminimi eli ammatin- tai liikkeenharjoittaja ei ole erillinen oikeushenkilö. Toiminimeä ei voi erillisenä kokonaisuutena myydä. Myytävää on elinkeinotoiminnan varallisuus.


Kun toiminta lopetetaan, myynti katsotaan yrityksen viimeiseksi liiketapahtumaksi, jossa yrityksen koko varallisuudesta luovutaan eli esimerkiksi koneiden ja laitteiden arvo merkitään yrityksen tuloksi. Varallisuuden myyntitulo tulee toiminimen tuloksi ja vaikuttaa näin yrittäjän verotettavaan tuloon.


Toiminimen myyntiin ei sovelleta tuloverolain hankintameno-olettamaa. Sukupolvenvaihdoksessakaan ei ole käytettävissä verohuojennuksia. Näin ollen tällaisissa tapauksissa kannattaa toiminimi ensin muuttaa osakeyhtiöksi ja tehdä vasta sen jälkeen liikkeen luovutus tai sukupolvenvaihdos.


Tiivistelmä syistä, jolloin toiminimi kannattaa muuttaa osakeyhtiöksi:

  • Toiminnan kasvaminen ja laajentuminen

  • Riskien ja vastuiden kasvaminen merkittävästi

  • Yrityksen tulos kasvaa ja kasvu näyttää jatkuvan

  • Verotukselliset asiat

  • Uskottavuus


Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi on helppoa

Toiminimi voidaan muuttaa osakeyhtiöksi ilman veroseuraamuksia. Toiminimiyrittäjän tulee merkitä kaikki osakeyhtiön osakkeet. Yritysmuodon muutoksessa tulee säilyä identtisyys. Uuden perustettavan osakeyhtiön tulee jatkaa toimintaa samanlaisena ja toiminimen kaikkien varojen ja velkojen tulee siirtyä osakeyhtiölle samoilla arvoilla, mitä ne olivat toiminimen kirjanpidossa.


Toiminimi voidaan muuttaa osakeyhtiöksi ilman veroseuraamuksia

Perustetulle uudelle osakeyhtiölle tulee uusi y-tunnus. Yrittäjän y-tunnus säilyy hänellä, vaikka toimintaa ei enää olekaan ja se on mahdollista ottaa uudelleen käyttöön tarvittaessa.
Leena Reunanen Yrittäjä, KLT-kirjanpitäjä leena.reunanen@talousverkko.fi Talousverkko Raisio

Kaipaatko apua liiketoimintasi kehittämisessä tai taloushallintoon liittyvissä asioissa?

Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijaamme.Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!