Open Site Navigation

Matkailualan marginaaliverotus – mitä tulee huomioida?Matkailualan talvisesonki on jälleen vilkkaimmillaan – erityisesti Pohjois-Suomeen virtaa parhaillaan sekä kotimaisia että ulkomaisia matkailijoita. Näin sesongin kynnyksellä yrittäjien on hyvä pysähtyä miettimään myös matkailualan arvonlisäverokuvioita.


Tässä sinulle kattava tietopaketti matkailualan marginaaliverotuksesta: mitä se tarkoittaa, koskeeko menettely sinun yritystäsi ja mitä sinun tulee ottaa huomioon menettelyyn liittyen.


Matkailualan arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä – mitä tarkoittaa?

Matkailualalla matkatoimistopalvelujen myynteihin sovelletaan arvonlisäverotuksessa omaa erityisjärjestelmää. Kun matkanjärjestäjä myy omissa nimissään palveluita ja tavaroita, jotka on ostettu muilta elinkeinonharjoittajilta välittömästi matkustajan hyväksi, kyse on matkatoimistopalvelun myynnistä. Näihin myynteihin sovellettavaa erityisjärjestelmää kutsutaan marginaaliverotusmenettelyksi.

Milloin marginaaliverotusmenettelyä sovelletaan?

Yrittäjän on ensimmäisenä selvitettävä, milloin marginaaliverotusta sovelletaan yrityksen myymiin palveluihin. Menettelyn soveltaminen on yritykselle pakollista, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Yrittäjän/palvelun myyjän on hyvä aloittaa seuraavista kysymyksistä:


Olenko palvelun myyjänä arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkanjärjestäjä?
Onko myymäni palvelu arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkatoimistopalvelu?

Oletko arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkanjärjestäjä?

Arvonlisäverolaissa tarkoitettuna matkanjärjestäjänä pidetään kaikkia sellaisia toimijoita, jotka myyvät matkatoimistopalveluja. Näitä palveluja tulee myydä muutoin kuin satunnaisesti, ja matkan keston tulee olla yli 24 tuntia tai palvelun tulee sisältää majoitus yön aikana, jotta matkanjärjestäjän status syntyy. Yksinomaan päivämatkojen järjestämisestä matkanjärjestäjän statusta ei synny. Jos kuitenkin toimijaa pidetään muiden myyntiensä perusteella arvonlisäverolaissa tarkoitettuna matkanjärjestäjänä, sovelletaan marginaaliverotusta myös tällaisen toimijan myymiin päivämatkoihin.


Arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkanjärjestäjä voi olla esimerkiksi matkatoimisto tai seikkailu-, elämys- tai muita vapaa-ajanviettopalveluja tarjoava yritys. Matkanjärjestäjän status voi siis syntyä käytännössä minkä toimialan yrittäjälle tahansa!


Onko myymäsi palvelu arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkatoimistopalvelu?

Mikäli olet arvonlisäverolaissa tarkoitettu matkanjärjestäjä, tulee seuraavaksi selvittää, onko myymäsi palvelu sellainen matkatoimistopalvelu, johon marginaaliverotusmenettelyä sovelletaan. Menettelyä sovelletaan nimittäin vain arvonlisäverolaissa tarkoitetun matkatoimistopalvelun myyntiin.


Milloin sitten kyseessä on tällainen matkatoimistopalvelu? Tarkista alta, täyttyvätkö kaikki viisi edellytystä:


1. Matkanjärjestäjän myymä palvelu on luonteeltaan matkan järjestämiseen liittyvä palvelu.


Valmismatkat ovat aina tällaisia palveluita. Valmismatkalla tarkoitetaan kuljetuksen ja matkailun yhdistelmää. Valmismatkaksi katsotaan myös sellainen palvelu, joka sisältää kuljetuksen tai majoituksen ja kokonaisuuden kannalta olennaisen matkailupalvelun.


2. Matkanjärjestäjä myy palvelun omissa nimissään.

3. Matkanjärjestäjä ostaa palvelun edelleen myytäväksi.


Marginaaliverotusmenettelyä ei siis sovelleta matkanjärjestäjien itse suorittamien palveluiden tai välitetyn palvelun myyntiin!


4. Palvelu ostetaan edelleen myytäväksi elinkeinonharjoittajan asemassa olevalta myyjältä.

5. Palvelu ostetaan välittömästi matkustajan hyväksi.


Mikäli kaikki nämä edellytykset täyttyvät, tulee marginaaliverotusmenettelyä soveltaa kyseisten palveluiden myyntiin!


Miten matkatoimistopalvelun marginaalivero lasketaan?

Matkanjärjestäjä suorittaa arvonlisäveroa voittomarginaalista eli myymiensä palveluiden ja ostamiensa palveluiden ja tavaroiden hintojen erotuksesta, eli käytännössä matkatoimistopalvelun myynnin katteesta.


Sovellettava verokanta on aina 24 prosenttia veron perusteesta riippumatta siitä, minkä verokannan alaisia palveluja ja tavaroita matkatoimistopalvelu sisältää. Menettelyn erityspiirteenä on, että mahdollisen negatiivisen marginaaliveron voi vähentää kuukauden muun myynnin arvonlisäverosta tai saada takaisin palautuksena.


Muistathan myös, että marginaaliverotusmenettelyn soveltaminen tulee käydä ilmi ostajalle annetusta laskusta? Laskulla tulee ilmetä mm. voittomarginaali ja merkintä menettelyn soveltamisesta.


Tuntuuko haastavalta – heräsikö kysymyksiä?

Matkailualan arvonlisäverotuksen erityistilanteet voivat olla haastavia ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Myynnin arvonlisäverokohtelua onkin hyvä pohtia jokaisen matkailupalvelun kohdalla erikseen. Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli matkailualan arvonlisäveroasiat askarruttavat ja pohditaan kysymyksiä yhdessä!


Karoliina Sarajärvi KLT-kirjanpitäjä karoliina.sarajarvi@talousverkko.fi Tilitoimisto Taivalkoski

Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!