Open Site Navigation

Työntekijän lomauttaminen koronaepidemian aikana
Koronavirus ja sen aiheuttamat poikkeukselliset olosuhteet ovat monen osalta johtaneet jo siihen tilanteeseen, että lomautuskäytäntöihin tutustuminen ja niiden toteuttaminen on tarpeellista yrityksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Ennakointi kriisitilanteissa parantaa mahdollisuuksia selvitä kriisin yli. Lomauttamista kannattaa ajatella juuri ennakoinnin näkökulmasta: oikea-aikainen päätös lomauttamisesta voi säästää henkilöstösi irtisanomisilta ja turvata yrityksesi kannattavuuden.


Hallitus on tehnyt 20.3.2020 pitämässään tiedotustilaisuudessa uudet linjaukset liittyen työntekijän lomauttamiseen koronatilanteessa. Alla tietoa lomautukseen liittyvistä huomioon otettavista asioista.

Mitä lomauttaminen tarkoittaa?

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnantaja keskeyttää sopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muuten voimassa.


Lomautus voidaan toteuttaa keskeyttämällä työntekijän työnteko kokonaan, tai lyhentämällä hänen päivittäistä tai viikoittaista työaikaansa. Lomautus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti, ja se voi perustua joko työnantajan yksipuoliseen päätökseen tai työnantajan ja työntekijän yhdessä tekemään sopimukseen.

Henkilöstömäärän vaikutus lomautusprosessiin

Lomautusten mahdollistamiseksi on yli 20 henkilön yrityksessä työnantajan noudatettava yt- lakia ja yt-prosessia. Tällä hetkellä voi olla mahdollista myös ns. nopeutettu lomautusprosessi yt-lain piirissä oleville yrityksille, joissa täyttyy yt-lain 60 §:n mukainen poikkeustilanne: lomautusilmoitukset voi antaa ilman yt-neuvotteluja.


Alle 20 hengen yrityksessä menetellään työsopimuslain mukaan, mutta erillistä yt- prosessia ei silloin tarvitse noudattaa, vaan tilanteen niin vaatiessa lomautusilmoituksen voi antaa lomautettavalle työntekijälle suoraan ilman erillistä prosessia. Lomautuksen syynä voi olla joko tuotannolliset / taloudelliset syyt, tai työn tilapäinen vähentyminen.

Lomauttaminen koronatilanteessa

Lain mukaan lomautuksesta on tavallisesti ilmoitettava työntekijälle lomautusilmoituksella viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi hallituksen päätöksellä lomautusilmoitusaika ollaan kuitenkin väliaikaisesti lyhentämässä 14 päivästä 5 päivään. Toistaiseksi tuo 14 päivän sääntö on siis voimassa, mutta tilanne muuttunee pian.


Lomautusilmoitusaika pätee tilanteeseen, jossa lomautus toteutetaan työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Työnantaja ja työntekijä saavat sopia yhdessä määräaikaisesta lomauttamisesta, jolloin lomautusilmoitusaikaa ei tarvitse noudattaa, vaan lomautuksen voi toimeenpanna välittömästi. Tavallisesti tällaisessa tilanteessa työntekijä ei saa lomautusilmoitusajalta työttömyysetuutta, vaan käytännössä tuo aika on työntekijälle täysin palkatonta. Koronatilanteessa tähänkin on kuitenkin näillä näkymin tulossa muutos.


Tavallisesti työnantaja saa lomauttaa määräaikaisen työntekijän yksipuolisella päätöksellä vain silloin, kun hän työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen työntekijä. Tämänhetkisen koronatilanteen vuoksi, on hallituksen päätöksellä kuitenkin myös muiden kuin vakituisten työntekijöiden sijaisena toimivien määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen mahdollista työnantajan yksipuolisella ilmoituksella. Tämäkin muutos tulee voimaan tämän kevään aikana.


Lomautusilmoitus kannattaa antaa aina kirjallisesti (valmis pohja löytyy esimerkiksi täältä). Mikäli lomautuksesta sovitaan yhdessä työntekijän kanssa, on sovitusta menettelystä hyvä olla todisteena esimerkiksi työntekijän kanssa käyty sähköpostikeskustelu.

Lomautuksen keskeyttäminen ja lomautusjärjestys

Tämänhetkisen tiedon mukaan koronavirustilanne ei ole tuonut muutoksia lomautuksen keskeyttämiseen tai lomautusjärjestykseen.


Lainsäädännön mukaan ainoa tapa muuttaa lomautuksen alkamisajankohtaa on perua lomautus ja antaa uusi lomautusilmoitus noudattaen lainmukaista ilmoitusmenettelyä. Lainsäädäntö ei mahdollista myöskään yksipuolista lomautuksen keskeyttämistä. Työnantaja ei siis voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesken lomautuksen tilapäisesti työhön siten, että lomautus jatkuisi tämän tilapäisen työssäolon jälkeen. Jos työnantaja haluaa keskeyttää lomautuksen yksipuolisesti, tulee työnantajan kutsua työntekijä takaisin töihin ja tämän jälkeen tarpeen vaatiessa antaa uusi lomautusilmoitus normaalia ilmoitusmenettelyä noudattaen.


Lomautuksen alkamisen siirtämisestä ja lomautuksen keskeyttämisestä on kuitenkin aina mahdollista erikseen sopia työntekijän ja työnantajan välillä. Jo ilmoitetun lomautuksen voi koska tahansa ennen lomautuksen alkamista peruuttaa.


Laissa ei säädetä mitään siitä, missä järjestyksessä työntekijät pitää lomauttaa, vaan työnantaja valitsee itse lomautettavat työntekijät.

Noudattaako yrityksesi työehtosopimusta?

Huomioithan, että edeltävä teksti on kirjoitettu yt-lain ja työsopimuslain näkökulmasta. Mikäli yrityksesi noudattaa työehtosopimusta, on siinä voitu sopia erikseen esimerkiksi pidemmästä ilmoitusajasta, tai lomautuksen keskeyttämisestä ja lomautusjärjestyksestä.


HUOM! Koronavirustilanteen vuoksi tehtävät työlainsäädännön joustotoimet valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä, ja nämä päätökset eivät ole vielä voimassa, joten menettelethän vielä nykyisen yt- ja työsopimuslain mukaan. Seuraa kuitenkin aktiivisesti tiedotteita esim. Suomen Yrittäjien nettisivuilta saadaksesi ajankohtaista tietoa. Toivon mukaan helpotukset tulevat käyttöömme pian.


Mikäli tarvitset konsultointiapua työsuhdeasioissa, autamme mielellämme:


Salla Sironen HR-asiantuntija salla.sironen@divestgroup.fi p. 040 350 6439 (olethan ensisijaisesti yhteydessä sähköpostitse)

Lähteet ja lisätietoa aiheesta:


https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/lomautus

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/ohjeet-tyonantajalle/lomauttaminen-ja-yt-laki-621221

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/lomauttaminen/index.html


Hallituksen tiedotustilaisuus, 20.3.2020.

Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!