Open Site Navigation

Lomapalkkavaraus – mikä se on ja miksi se tehdään?
Kesäloma häämöttää mielessä. Aurinko paistaa, vesi välkehtii ja ollaan rennosti. Yrittäjänkin on helpompi ottaa rennosti, kun lomapalkkavaraus on kunnossa.

Työntekijällä on Suomessa hyvät edut työsuhteessaan. Yksi merkittävä etu on palkallisena kertyvä lomaoikeus. Lomaa kertyy, kun työsopimuksesta riippuen 35 tunnin tai 14 päivän sääntö kuukaudessa täyttyy. Lomaoikeutta alkaa kertyä heti työsuhteen alusta. Ensin kaksi päivää kuukaudessa ja sen jälkeen kaksi ja puolipäivää, ja pyöristyssäännön mukaan puolikas pyöristyy aina ylöspäin.Mihin nuo lomaoikeudet sitten kertyvät?


Ne kertyvät lomapalkkavaraukselle ja sitä kautta yhtiön tulokseen. Ajan tasalla oleva tulos pitää sisällään joka kuukausi lomapalkkavarauksen muutoksen.

Ensisijaisesti lomapalkkavaraus kasvaa. Työntekijät käyvät töissä; saavat palkkaa, kuluttavat työnantajan tarjoamia työvälineitä ja kaiken päälle vielä ansaitsevat lomaoikeutta. Joka kuukausi kertyvät lomapäivät kasvattavat varausta. Varausta puretaan siinä yhteydessä kun lomaa pidetään ja palkan sijasta työntekijälle maksetaan lomapalkkaa. Varaus voidaan purkaa myös sovitusti muulla tapaa. Esimerkiksi kesälomat puretaan pidetyksi heinäkuussa kaikkien työntekijöiden osalta, jos heinäkuu on yhtiön yleisin kesälomakuukausi. Tärkeintä olisi, että lomapalkkavaraus näkyy yhtiön tuloksessa oikein oikeina ajankohtina.Mitä muuta lomapalkkavaraus pitää sisällään?


Lomapalkkojen lisäksi varaus lasketaan myös lomarahasta, jos lomaraha yrityksessä maksetaan. Ja näiden päälle, kuten kaikkien palkkakustannusten osalta, lasketaan sosiaalikuluvaraus. Sosiaalikulut ovat tällä hetkellä noin 22,5 prosentin luokkaa.

Lomapalkkavaraus on osa jokaisen yhtiön jokaisen kuukauden tulosta niin kauan kuin yhtiössä on työsuhteisia palkkaa saavaa henkilöstöä. Jos varauksen muutosta ei kuukausittain kirjata tulokseen, on se kuitenkin aina kirjattava tilinpäätökseen.Kenen vastuulla lomapalkkavarauksen laskeminen on?


Sentilleen oikein laskettu lomapalkkavaraus saadaan palkanlaskennasta. Palkanlaskijalla on tieto henkilöstön palkoista, lomapäiväkertymistä, sosiaalikuluprosenteista ja varauksen laskentatavasta. Näillä taustatiedoilla varustettuna palkanlaskija voi tehdä varauksen oikein ja ajallaan, tämän jälkeen kirjanpitäjä kirjaa varauksen muutoksen tulokseen. Lisätietoja lomapalkkavarauksesta ja sen sisällöstä saat omalta ammattitaitoiselta palkanlaskijaltasi.