Open Site Navigation

Koronatuet yrittäjille: Business FinlandJos yrityksesi liiketoimintaympäristö on muuttunut merkittävästi koronavirusepidemian seurauksena, ja tarvitset lisärahoitusta uusien toimintatapojen suunnitteluun tai toteutukseen, kannattaa Business Finlandin rahoitusta hakea heti. Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa -rahoitus on yritystuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Kehitysrahoituksen tavoite on tukea yrityksiä sopeutumaan koronavirusepidemian muuttamaan liiketoimintaympäristöön, joten sitä ei voi käyttää muuhun, kuin uusiin kehityshankkeisiin.


Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa mahdollistaa kahdenlaisen tuen hakemisen: esiselvitysrahoitus ja kehittämisrahoitus. Pääsääntöisesti yritys on oikeutettu saamaan tuen kerran, poikkeustilanteessa kuitenkin rahoitus voidaan myöntää useammin. Molempia rahoituksia ei ole mahdollista saada samanaikaisesti, mutta esiselvityksen jälkeen on mahdollista hakea kehittämisrahoitusta, ja kehittämisrahoitusta on mahdollista hakea ilman esiselvitystä.


Koska kyseessä on kehitysrahoitus, tukea ei ole mahdollista käyttää yritysten investointeihin tai kassavajeen korjaamiseen. Jos yrityksesi kuitenkin tarvitsee käyttöpääomaa, apua kannattaa hakea pankista ja Finnverasta.


Rahoitusta voivat hakea pk- ja midcap-yritykset, joilla on 6-250 työntekijää, pois lukien yksityiset elinkeinoharjoittajat, maatalouden alkutuotanto sekä yritykset, jotka toimivat kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla. Tämä siksi, että rahoitus on yrityksille myönnettävää julkista tukea (de minimis), jota säätelee Euroopan komission asetus nro 1407/2013.


Tukea voidaan myöntää 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, loput 20% yrityksen on itse hankittava muualta, esimerkiksi pankista. Myönnettävästä tukimäärästä 70% voidaan maksaa ennakkoon, ja loppuosa rahoituksesta maksetaan loppuraportin perusteella. Eli yrityksen täytyy raportoida projektin tuloksista ja siitä, miten tavoitteisiin on rahoituksen avulla päästy. Hyväksytyn rahoituspäätöksen saaneiden yritysten tulee sitoutua rahoitusehtoihin, joihin kuuluu mm. raportointi. Lue lisää täältä.


Mikä?

 • Business Finlandin tukirahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin.

 • Kaksi eri rahoitusta kahteen eri tarkoitukseen: Esiselvitys- ja kehitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin.

 • Tukea ei tarvitse maksaa takaisin.


Rahoitusta voivat hakea:

 • Pk-yritykset

 • Oy, oyj, ay, ky, osk

 • 6-250 työntekijää (joiden työaika on vähintään 30h viikossa)

 • Midcap-yritykset


Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea?

 • Hankkeen tulee keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden selvitykseen ja suunnitteluun tai toimeenpanoon.

 • Rahoitusta ei myönnetä investointitarkoituksiin, eikä vanhoille, olemassa oleville hankkeille.


Kuinka paljon tukea voi saada?


Jos haet:

 • Esiselvitystä liiketoiminnan häiriötilanteisiin, tukea myönnetään enintään 10 000 €.

 • Hankkeen kokonaisbudjetti voi olla enintään 12 500 €, sillä avustuksen suuruus on 80% projektin kokonaiskustannuksista, josta 70% voidaan maksaa ennakkoon.

 • Rahoitus on tarkoitettu esimerkiksi uusien liiketoimintojen, korvaavien alihankintaketjujen tai tuotannon järjestelyn suunnitteluun ja selvittelyyn.

 • Kehittämisrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin, tukea myönnetään enintään 100 000 €.

 • Hankkeen kokonaisbudjetti voi olla enintään 125 000 €, sillä avustuksen suuruus on 80% projektin kokonaiskustannuksista, josta ennakkoa voidaan maksaa 70 %.

 • Rahoitus on tarkoitettu kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteina tulee olla tuotteiden tai tuotannon uudenlaiset ratkaisut, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia selvitä koronakriisistä.

 • Rahoituksen määrään vaikuttaa myös mahdolliset jo saadut de minimis -tuet. Lue lisää tästä. Valtio on kuitenkin nostanut de minimis-tuen kokonaismäärää 200 000 ⇒ 800 000 €.


Mitä tulee huomioida rahoitusta hakiessa?

 • Yrityksen nykytila

 • Hakemuksessa on kuvailtava tarkasti sitä, millainen yritys on kyseessä ja miten koronavirus on vaikuttanut yrityksen liiketoimintaan

 • Jo saadut de minimis -tuet kuluvan vuoden tai kahden edellisen verovuoden aikana

 • Rahoitusta haettaessa, käytetään kustannusarviota toteutettavasta hankkeesta:

 • palkkakulut (siltä osin kun henkilöstö tekee selvitys- tai suunnittelutehtäviä)

 • henkilöstösivukulut (kuluiksi hyväksytään 30 % maksetuista palkoista, jotka ovat osa projektia)

 • ostettavat palvelut (rahoituksella voi ostaa selvitys- ja suunnittelutyöt palveluna)

 • muut kustannukset (kustannuksiksi hyväksytään 20% palkkakulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketusta summasta)

 • Jos haet

 • Esiselvitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteissa, hakemuksessa kuvataan, mitä selvitetään ja miksi, sekä miten selvitys- ja suunnittelutyö tehdään.

 • Kehittämisrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteissa, hakemuksessa kuvataan, mitä uusia asioita kehitetään ja miten työ tehdään.


Huom! Tuen hakuaika on päättynyt 8.6.2020. Mikäli kaipaat apua muiden rahoitusvaihtoehtojen kartoituksessa, asiantuntijamme auttavat sinua.

Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

 • Facebook
 • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!