Open Site Navigation

Koronatuet pienyrittäjille: ELY-keskuksetELY-keskuksen tuki pienyrittäjille tavoittelee koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimista ja työllistämiseen kannustamista. Tukea myönnetään yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä. Yksinyrittäjät eivät kuitenkaan kuulu ELY-keskuksen avustuksen piiriin. Tuki on kehittämisavustus, ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin.


Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä mahdollistaa kahdenlaisen tuen hakemisen: avustusta voi hakea tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Tukea voi hakea yhteen toimenpiteeseen kerrallaan, ja kumpaakin avustusta on mahdollisuus saada vain kerran. Jos tukea haetaan molempiin, voi uuden hakemuksen lähettää aikaisintaan kuukauden kuluttua edellisestä.


Kyseessä on kehitysrahoitus, joten tukea ei ole mahdollista käyttää yritysten investointeihin tai tilanteen aiheuttaman kassavajeen korjaamiseen. Jos yrityksesi kuitenkin tarvitsee käyttöpääomaa, apua kannattaa hakea pankista ja Finnverasta.


Rahoitusta voivat hakea yhtiömuodosta riippumatta yritykset, joilla on enintään 5 työntekijää, pois lukien maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yritykset. Yksityiset elinkeinoharjoittajat, eli ns. toiminimiyrittäjät, kuuluvat ELY-keskuksen tuen piiriin, vaikka työllistäisivätkin yli 5 henkilöä. Sen sijaan osakeyhtiöt, jotka työllistävät yli 5 henkilöä, kuuluvat Business Finlandin tuen piiriin.


Rahoitus on yrityksille myönnettävää julkista tukea (de minimis), jota säätelee Euroopan komission asetus nro 1407/2013. Avustuksen saajan vastuulla on pitää huoli siitä, että eri tahoilta saadut tuet eivät ylitä sallittua de minimis -tuen kokonaismäärää. Lue lisää tästä.


Tukea voidaan myöntää 80% hankkeen kokonaiskustannuksista, loput 20% yrityksen on hankittava itse, esimerkiksi pankista. Myönnettävästä tukimäärästä enintään 70% voidaan maksaa ennakkoon (asetuksen muutoksen mennessä läpi), ja loppuosa rahoituksesta maksetaan loppuraportin perusteella. Eli yrityksen täytyy raportoida projektin tuloksista ja siitä, miten tavoitteisiin on rahoituksen avulla päästy.


Mikä?

 • ELY-keskuksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä.

 • Avustusta myönnetään kahteen eri tarkoitukseen: tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin.

 • Tukea ei tarvitse maksaa takaisin.


Kenelle avustus on tarkoitettu?

 • Enintään 5 työntekijää työllistäville yrityksille yhtiömuodosta riippumatta. (Työaika keskimäärin vähintään 30h/vko)

 • Toiminimiyrittäjille, jotka työllistävät kokoaikaisesti itsensä lisäksi vähintään yhden henkilön.


Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea?

 • Avustus keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen tähtäävien toimenpiteiden kartoittamiseen tai toimeenpanoon.

 • Rahoitusta ei myönnetä investointitarkoituksiin, eikä vanhoille olemassa oleville hankkeille.


Mitä voin hakea?


1. Avustusta tilanneanalyysin tekemiseen, myönnetään enintään 10 000 €.

 • Rahoitus on tarkoitettu esimerkiksi uusien liiketoimintojen, korvaavien alihankintaketjujen tai tuotannon järjestelyn suunnitteluun ja selvittelyyn.

 • Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Yrityksessä työskentelevien henkilöiden laskennalliset palkkakustannukset (vakioitu laskennallinen 2000 € palkka / yrityksessä työskentelevä henkilö)

 • Henkilöstösivukulut, jotka voivat olla enintään 50% laskennallisista palkkamenoista.

 • Henkilöiden määrää laskettaessa, voidaan useamman hankkeeseen osallistuvan henkilön työtunnit laskea yhteen, että vaadittu vähimmäistyöaika 30h täyttyy.

 • Avustuksen suuruus on enintään 80% projektin kokonaiskustannuksista, josta enintään 70% voidaan maksaa ennakkoon (asetuksen muutoksesta esitys).


2. Avustusta kehittämistoimenpiteisiin, myönnetään enintään 100 000€ suhteutettuna yrityksen toimintaan.

 • Rahoitus on tarkoitettu kehittämistoimenpiteiden Kehittämistoimenpiteiden tavoitteina tulee olla tuotteiden tai tuotannon uudenlaiset ratkaisut, jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia selvitä koronakriisistä.

 • Hyväksyttyjä kustannuksia ovat:

 • Hankkeeseen kohdistuvat tosiasialliset palkat mukaan lukien yrittäjän palkka

 • Ostettavat palvelut (ulkopuolisia asiantuntijakustannuksia voidaan hyväksyä enintään 60 000 €)

 • Tuotteiden kehittämiseen tarvittavat materiaalit

 • Henkilöstösivukulut 50%

 • Avustuksen suuruus on enintään 80% projektin kokonaiskustannuksista, josta enintään 70% voidaan maksaa ennakkoon (asetuksen muutoksesta esitys).


Mitä tulee huomioida rahoitusta hakiessa?

 • Rahoitusta myönnetään lähtökohtaisesti ainoastaan yrityksille, joilla on kannattavat tulevaisuuden näkymät

 • Avustusta voidaan myöntää ainoastaan sellaisille yrityksille, joille koronavirus on aiheuttanut poikkeuksellisia markkina- ja tuotantohäiriöitä.

 • Katso hakuohjeet tästä

Huom! Tuen hakuaika on päättynyt 8.6.2020. Mikäli kaipaat apua muiden rahoitusvaihtoehtojen kartoituksessa, asiantuntijamme auttavat sinua.

Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

 • Facebook
 • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!