Open Site Navigation

Kasvuyrityksen rahoitus – mistä ja miten?Kasvuyrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka tavoittelee nopeaa kasvua. Kyse on usein nuoresta startup-yrityksestä, mutta pörssiyhtiökin voi olla kasvuyritys. Annan tässä blogissa muutaman vinkin yrityksen kasvun rahoittamiseen.


Perusta kuntoon

Kasvuun ei voi ponnistaa kuin tukevalta alustalta. Yrityksen on sisäistettävä missionsa eli toiminta-ajatuksensa. Missio kiteyttää muutamalla sanalla sen, miksi yritys on olemassa. Esimerkiksi Koneen missiona on ”teemme kaupungeista parempia paikkoja elää”. Tilitoimisto Onnimannin missio taas on ”kirjanpitoa ja huolenpitoa”.


Rahoitusta hakiessa, on yrityksen sisäistettävä missionsa tarkasti

Yrityksen on myös tunnettava lähtötilanteensa, kuten markkina-asemansa ja taloudellinen tilanteensa, kuten tuotto- ja kulurakenne. Perustiedot taloudellisesta tilanteesta löytyvät kirjanpidosta ja useimmat tilitoimistot auttavat ”numeroiden murskaamisessa” eli sisäisessä laskennassa.


Ennen kasvuponnistusta on vielä syytä varmistaa, että yrityksen sopimusasiat ovat kunnossa. Erityisesti osakassopimukset, immateriaalioikeudet ja työsopimukset kannattaa käydä läpi.


Hyvin alkuun lähtenyt kasvuloikka voi läsähtää, jos avainhenkilö häipyy patentit ja asiakkaat mukanaan.


Suunta selville

Kun perusta on kunnossa, voidaan alkaa tähytä tähtiin. Kasvusuunta määritellään vision avulla. Visio on unelma eli se, mitä yritys tavoittelee tai millaiseksi yritys haluaa tulla. Koneen visiona on tarjota paras käyttäjäkokemus. Tilitoimisto Onnimanni taas haluaa olla arvostettu asiakkaidensa menestystekijä.


Visionsa saavuttamiseksi yritys laatii strategian eli miettii keinot ja toimintatavat. Samassa yhteydessä on syytä asettaa konkreettiset tavoitteet eli virstanpylväät matkalle. Tavoitteiden on hyvä olla mitattavia, kuten ”uusi tuote markkinoille vuonna 2019”, ”vähintään 3,5 asiakastyytyväisyydessä vuonna 2018”. Strategian laatimisessa hyvänä työkaluna on perinteinen SWOT analyysi, jossa kartoitetaan ulkoiset uhat ja mahdollisuudet sekä sisäiset heikkoudet ja vahvuudet.


Uskottavat tavoiteet ja laskelmat ovat tärkeä osa rahoituksen hakemista

Tässäkin vaiheessa tarvitaan numeroita. Nyt on syytä laatia laskelmat siitä, millaista liikevaihtoa, kuluja ja tuottoja on odotettavissa ja milloin. Tilitoimistosta saa apua tähänkin. Suunnitelmien ja laskelmien tekemiseen kätevät työvälineet löytyvät Yritystulkin sivuilta.


Kasvuyrityksen rahoitus ja sen hakeminen

Kun suunnitelmat on laadittu ja laskelmat tehty, on rahoituksen hakemisen aika. Aivan ensimmäiseksi kannattaa selvittää olisiko hankkeeseen saatavissa julkista rahoitusta. Julkinen rahoitus on yleensä suunnattu yrityksen kansainvälistymiseen.


Julkisen rahoituksen hakeminen

Rahoitusta voi hakea Tekesiltä tai EU:n horisontti 2020-ohjelmasta. Myös yritysten kehittämisrahoituksen painopisteenä on kansainvälistyminen, mutta sitä on mahdollista saada muuhunkin kehittämiseen.


Jos kasvun suuntana ei ole kansainvälistyminen, julkisen rahoituksen mahdollisuudet jäävät oikeastaan maaseudun yritystukiin. Tällöin ehtona on se, että yritys toimii maaseudulla. Suomesta 95 % on tässä mielessä maaseutua. Maaseudun yritystuista voi lukea täältä.


Julkinen rahoitus on maksimissaan 75 %, joten lisäksi tarvitaan muuta rahoitusta. Käytännössä tämä vaatii yrittäjältä omaa panostusta ja/tai riskinottokykyä. Suurempien hankkeiden rahoituksen hakemisessa kannattaa harkita asiantuntijan kuten Fimentumin hyödyntämistä.


Vieraan pääoman hankkiminen kasvuyritykselle

Vierasta pääomaa eli lainaa voi hakea pankeista tai rahoituslaitoksilta. Haasteena lainarahassa voivat olla vakuudet.


Mikäli yrityksellä ei ole ennestään omaisuutta vakuudeksi tai ei olla hakemassa rahoitusta esimerkiksi kiinteistön tai koneiden ostoon, voidaan joutua hakemaan vakuudetonta lainaa ja niiden kustannukset ovat usein kovia. Yritysten kasvun rahoittamiseen takausta voi hakea Finnveralta. Euroopan Investointirahaston takaukset ovat ehkä vähemmän tunnettu vaihtoehto.