Open Site Navigation

Kassan merkitys liiketoiminnassaMikä on kassan merkitys liiketoiminnassa? Kassahan vaikuttaa kaikkeen liiketoiminnassa. Ilman likvidejä varoja yritys ei voi toimia.


Kassavirran suunnittelua ja merkitystä ei voi korostaa liikaa puhuttaessa yrityksen liiketoiminnan kasvusta tai muutenkin liiketoiminnasta. Hyvin suunniteltu ja mietitty kassavirtalaskelma ja rahoitusbudjetti takaavat yritykselle hyvän perustan kasvulle ja antaa uskottavat eväät ulkopuolisen rahoituksen hankkimiselle.


Kasvun pohjalla tulisikin aina olla tulorahoitus, joka mahdollistaa tasaisen kassavirran yritykselle. Likvidit varat ovatkin hyvä selkänoja yritykselle, mikä luo yritykselle mahdollisuuden järkevään kasvuun.


Tulorahoitus on tärkein kasvun lähde yritykselle


Miten varautua kassavajeeseen?

Yrityksen koosta riippumatta monelle yrittäjille hetkellinen kassavaje on varmasti tuttu yrityksen arjessa. Yrityksen johdon yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin kassavarojen riittävyyden ja tasaisen rahavirran takaaminen.


Kassakriisin iskiessä suuresta tilauskannasta tai myyntisaamisista ei ole pelastamaan akuuttia kassavajetta, puhumattakaan kiinteästä omaisuudesta. Yrityksen kassavaje syntyy helposti, kun kulut kasvavat hetkellisesti nopeammin kuin tuotot tai myyntisaamisten kierto hidastuu.


Kassavirtalaskelma auttaa hahmottamaan hankintojen ja kulujen ajoittamista järkevään hetkeen

Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa tulee ajankohtaiseksi uusien työntekijöiden palkkaus, uudet kalustoinvestoinnit, mahdollisesti liiketilat jäävät liian pieniksi ja muutkin kulut kasvavat yrityksen liiketoiminnan kasvun mukana. Ilman kassavirtalaskelmaa yrityksen johdon on hyvin vaikeaa kasvutilanteessa pitää kuluja kontrollissa. Kassavirtalaskelman avulla voi suunnitella yrityksen kuukausittaisen kulurakenteen järkeväksi, näin laskelma auttaa ajoittamaan uudet hankinnat järkevästi.


Kassavirtalaskelmasta ei kuitenkaan kannata tehdä ”tiedettä”, koska liiketoiminnassa on monia muuttujia mihin ei pysty itse suoraan vaikuttamaan.


Pidä laskutuksesta tiukasti kiinni

Varsinkin pienemmillä yrityksillä taloushallinnon hoitaminen voi jäädä sivualalle yritystoiminnan kasvaessa. Ajatellaan, että hoidan laskutuksen ja muut taloushallinnon tehtävät, sitten kun kiire helpottaa. Ehkä mielessä on ajatusmalli, että ”taotaan nyt kun rauta on kuumaa”. Tämmöinen ajatusmaailma on otollinen kasvattamaan mahdollisuutta kassakriisiin.


Laskutuksen laahaaminen edistää kassavajeen syntymistä

On hyvä muistaa, että työn valmistuttua, kassan kannalta tärkein asia on vielä tekemättä nimittäin lasku. Laskun lähettämisestä menee keskimäärin vielä pari viikkoa ennen kuin rahat ovat yrityksen käytettävissä. Pahimmassa tapauksessa maksuehto on esimerkiksi 60 päivää, ja näin rahat ovat yrityksen käytettävissä vasta kahden kuukauden päästä. Tämän kahden kuukauden aikana yrityksen pitää kuitenkin pystyä maksamaan työhön liittyneet mahdolliset materiaalien ostot, palkat ja muut juoksevat kulut. Tällöin kassassa tulisi olla ”puskuria”.


Yrityksen eläessä kädestä suuhun onkin jo tässä vaiheessa todennäköisesti kyse pienestä kassakriisistä. Jos vielä laskun lähettämisessä on ollut viivettä syystä tai toisesta, työn tekemisestä vierähtää pitkä tovi ennen kuin rahat ovat tilillä. Ilman järkevän kokoista puskuria yrityksen kamelin selän voi katkaista pelkästään yksi erääntynyt myyntilasku.


Koskaan ei voi liikaa korostaa laskutuksen ajan tasaisuutta ja toimivaa perintää, joka ei välttämättä tarkoita perintätoimistoa. Hyvään perintään kuuluu proaktiivinen ote ja asiakkaan kanssa kommunikointi. Usein kuitenkin asiakkaallakin eräpäivän venyttämisen syynä ovat rahoitusvaikeudet. Harvoin kukaan tahallaan laskua jättää maksamatta.


Hyvä perintä ei aina tarkoita perintätoimistoa. Rehti kommunikointi asiakkaan kanssa usein riittää rahojen kotiuttamiseen


Pidä kassassa sopivaa puskuria

Nyrkkisääntönä voi pitää, että yrityksellä tulisi olla kassassa parin kuukauden menoja vastaava summa. Näin yritys ei joudu heti vaikeuksiin myyntisaamisten suoritusten myöhästyessä tai äkillisten pakollisten hankintojen takia.


Nykypäivänä monella yrityksellä on käytössä luottolimittitilejä, jotka tuovat turvaa yrityksen toimintaan. Hetkellisesti pankkitilin limittiluoton käyttö onkin hyvä apu yrityksen rahoitusvaikeuksiin. Pitää kuitenkin muistaa limitinkin olevan lainarahaa, joka tulee maksaa takaisin.


Yrityksen kasvaessa rahoitusta mietittäessä on hyvä käydä läpi seuraavat asiat:

  • kassavirtalaskelma ajan tasalle

  • lähikuukausien tulevat investoinnit

  • myyntisaamisten kierto ja perintä

  • tulorahoituksen riittävyys

  • ulkopuolisen rahoituksen tarve


Kaipaatko apua liiketoimintasi kehittämisessä tai muissa taloushallinnon asioissa?

Talousverkon asiantuntijat auttavat mielellään. Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijaamme.Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!