Open Site Navigation

Arvonlisävero pähkinänkuoressaMikä on arvonlisävero ja mitä se tarkoittaa yrittäjälle? Milloin alv pitää maksaa ja mikä on käännetty arvonlisävero? Tässä blogissa sukellamme arvonlisäveron maailmaan.


Arvonlisävero (alv) on kulutusvero, joka sisältyy lähes kaikkiin tavaran ja palvelun hintoihin. Se on välillinen vero, jonka maksaa aina lopullinen kuluttaja. Yritysten välisissä tavaran ja palvelun kaupoissa ostajayritys voi vähentää vähennyskelpoisen alv:n ja vastaavasti myyjäyritys tilittää alv:n Verohallinnolle.


Yritys voi ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi liiketoiminnasta, ostoista tai omasta käytöstä, EU-palvelumyynneistä ilmoitusantovelvolliseksi ja alkutuotannosta.

Arvonlisäverotonta toimintaa ovat:

  • yrityksen vähäinen liiketoiminta, alle 10 000 euroa/tilikausi

  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelut

  • sosiaalihuolto

  • koulutuspalvelut

  • rahoitus- ja vakuutuspalvelut

  • yleishyödyllisen yhteisön/uskonnollisen yhdyskunnan arvonlisäveroton toiminta

  • esiintymispalkkio tai tekijänoikeuskorvaukset

  • kiinteistön luovutukset


Verokausi

Verokausi voi olla kuukausi, neljännesvuosi tai vuosi.


Jos yrityksen liikevaihto on enintään 100 000 euroa kalenterivuodessa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa neljännesvuoden jaksoissa. Jos liikevaihto on enintään 30 000 euroa, arvonlisäveron voi ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain. Liikevaihtoon lasketaan myös yrityksen ulkomainen liikevaihto.


Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk) liikevaihto ilman arvonlisäveron osuutta on alle 30 000 euroa. Täysimääräisen huojennuksen voi saada, jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Osittaisen huojennuksen voi saada, jos liikevaihto on yli 10 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa.


Rakennusalan käännetty arvonlisävero

Rakennusalan käännetyn arvonlisäveron piiriin kuuluvat yritykset, joissa palvelun ostaja ja myyjä harjoittavat rakentamispalvelua. Myynti tapahtuu Suomessa. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta, jos rakentamispalvelu myydään yksityishenkilölle tai jos kyse on tavaroiden myynnistä.


Romualan käännetty arvonlisävero

Ostaja maksaa arvonlisäveron aina, kun kyse on metalliromun tai -jätteen myynnistä, myyjä ja ostaja ovat molemmat yrityksiä ja ovat arvonlisäverovelvollisten rekisterissä, myynti tapahtuu Suomessa.


Pienyrityksillä on 1.1.2017 alkaen oikeus tilittää myyntien ja ostojen arvonlisävero maksuperusteisesti

Yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voivat 1.1.2017 alkaen tilittää arvonlisäveroa maksuperusteisesti. Yritys voi itse valita, tilittääkö se arvonlisäveron suorite-, laskutus- vai maksuperusteisesti. Yritys voi myös valita, milloin se siirtyy käyttämään maksuperustetta. Jos yritys valitsee maksuperusteisen tilityksen, se koskee sekä yrityksen myyntejä että ostoja.


Arvonlisäverokannat Suomessa


24 % yleinen verokanta


14 % Elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut ja eläinten rehut (ei eläimet, juomavesi, alkoholijuomat ja tupakka)


10 % henkilökuljetukset, kirjat, liikuntapalvelut, lääkkeet, majoituspalvelut, pääsyliput kulttuuri-, sirkus- ja urheilutapahtumiin, elokuviin ja huvipuistoihin, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, vähintään kuukaudeksi tilattujen sanoma- ja aikakausilehtien myynnit


0 % arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus sekä näihin aluksiin kohdistuvat työsuoritukset, jäsenlehtien ja mainosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille, varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa), vienti EU-alueen ulkopuolelle, tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille (ohje alv eu-tavarakaupassa), muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit, esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.


Ulkomaan arvonlisäverotus

Yritys voi myydä tavaroita ja palveluja toiseen maahan ja/tai tuoda tuotteita toisesta maasta.


EU-maiden välillä tapahtuvaa alv-velvollisten välistä tavaroiden myyntiä ja hankintaa kutsutaan yhteisökaupaksi. Arvonlisäverotuksessa viennillä tarkoitetaan tavaroiden myyntiä EU:n alueelta sen ulkopuolelle. Maahantuonnilla tarkoitetaan vastaavasti tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle.


Tavaroiden vienti on verotonta, jos tavara kuljetetaan suoraan EU:n alueen ulkopuolelle.Anne Murtoniemi Yrittäjä, kirjanpitäjä

anne.murtoniemi@talousverkko.fi Talousverkko Hyvinkää

Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!