Open Site Navigation

6 tärkeää talouden tunnuslukuaYrityksen talouden seurannan ja kehittämisen lähtökohtana on se, että tulkitsija ymmärtää, mitä talouden tunnusluvut tarkoittavat. Varsinkin aloittavat yrittäjät ovat usein lahjakkaasti pihalla näistä luvuista, mutta niin ovat myös useat kokeneet yrittäjät.


Tämän blogin tavoitteena on käydä läpi ja suomentaa 6 tärkeää lukua, jotka jokaisen yrittäjän pitäisi tietää ja ymmärtää.


Liikevaihto

Liikevaihto kertoo yksiselitteisesti sen miten yrityksen myynti on sujunut eli miten paljon myyntituottoa toiminnasta on kertynyt. On syytä muistaa, että liikevaihto mahdollistaa yritysten vertailun volyymin osalta. Eri toimialat ja yritykset poikkeavat toisistaan kuitenkin todella paljon ja toiminnan rakenne vaikuttaa liikevaihdon muodostumiseen merkittävästi. Tämä on syytä ottaa huomioon vertailua tehdessä.


Liikevoitto

Liikevoitto kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen. Liikevaihdosta on vähennetty liiketoiminnan kulut ja poistot, mutta ei rahoituksen kuluja tai veroja. Liikevoitto on osa tuloslaskelmaa ja siitä selviää parhaiten toiminnan kannattavuus.


Laske: Liikevoitto = liikevaihto – liiketoiminnan kulut – poistot


Liikevoiton suuruuteen voidaan vaikuttaa esim. myymällä yrityksen omaisuutta tai yrittäjävetoisissa firmoissa yrittäjät voivat jättää palkkaa nostamatta.


Tilikauden tulos

Tilikauden tulos eli nettotulos on ns. viimeinen rivi, eli liiketoiminnan tulos vähennettynä rahoituskuluilla (kuten korot), satunnaisilla erillä ja veroilla. Nettotulos on siis yrityksen omistajille jäävä osuus tilikauden tuloksesta.


Laske: Tilikauden tulos = liikevaihto – muuttuvat kustannukset – kiinteät kustannukset – poistot – arvonalennukset – korot – verot


Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste kertoo yrityksen vakavaraisuudesta. Se kertoo miten suuri osa yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Voidaan todeta, että mitä isompi omavaraisuusaste on, sitä vakaammalla pohjalla yrityksen toiminta on.


Laske: Omavaraisuusaste = Oma pääoma / taseen loppusumma


Älä päästä tätä lukua tippumaan alle 30 %. Jopa asiakkaasi saattavat seurata tätä lukua!


Sijoitetun pääoman tuotto %

ROI mittaa tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle, tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. ROI:n avulla voidaan vertailla yrityksiä toimialasta riippumatta. Sijoitetun pääoman tuotto % on tärkeä tuloksentekokyvyn mittari sijoittajille.


Alle 6 % ROI on huono ja yli 15 % on erinomainen.


Current ratio

Current ratio kuvaa yrityksen maksukykyä suoriutua lyhytaikaisista veloistaan. Lukua voidaan käyttää saman toimialan yritysten vertailuun.


Laske: Current ratio =(Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / lyhytaikainen vieras pääoma

Current ratio on hyvä jos se on yli 2 ja huono jos se on alle 1.

Tilaa Talousverkon blogi sähköpostiin

Talousverkko-logo

SUOMEN TALOUSVERKKO OY

Kutomotie 2 (MOVE-kiinteistö)

00380 Helsinki

Asiakaspalvelu: info@talousverkko.fi

  • Facebook
  • Instagram

© 2022 Suomen Talousverkko Oy

OTA YHTEYTTÄ

Kiitos yhteydenotostasi!