Vuoden 2014 tärkeitä faktoja ja lukuja

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone

Uusi vuosi tuo tullessaan hieman muutoksia tärkeisiin lukuihin. Tässä esittelemme keskeisiä vuoden 2014 tärkeitä lukuja ja faktoja. Lukuja pidetään yllä ja päivitetään myös kirjanpidon tietopankissamme.

Verokortit sekä ennakkoverot

Vuoden 2014 verokortit ovat pikkuhiljaa alkaneet tupsahtelemaan postiluukuista. 2014 verokortit tulevat voimaan vasta helmikuun alusta. Tammikuussa 2014 toimitaan vielä vuoden 2013 verokortin mukaan. Jos verokorttia on tarvetta muuttaa, veroprosentin korottamiseen ei tarvita uutta verokorttia, vaan suuremman perus- tai lisäprosentin voi itse ilmoittaa työnantajalle. Verokortin tulorajoja työnantaja ei kuitenkaan voi muuttaa. Tässä tapauksessa on tilattava uusi verokortti osoitteesta www.vero.fi. Nykyään verokorttia ei tarvitse enää toimittaa työnantajalle paperisena vaan verohallinnolta sähköisesti saadut ennakonpidätystiedot käyvät myös. Työnantaja voi tehdä pyynnön sähköisistä ennakonpidätystiedoista tammikuun 2014 loppuun mennessä toimittamalla Verohallinnolle tiedoston, jossa on yksilöidyt tiedot työntekijöistä, joiden ennakonpidätystietoja työnantaja tarvitsee. Muutosverokortti pitää kuitenkin toimittaa tai esittää työnantajalle kuten ennenkin. Tarkempaa tietoa asiasta löytyy osoitteesta vero.fi.

Luonnolliset henkilöt voivat hakea uutta tai muuttaa jo määrättyä ennakkoveroa myös Verokortti verkossa -palvelussa. Palveluun tunnistaudutaan henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Ennakkoveron tilisiirtolomakkeet lähetetään postitse.

Eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut

Työntekijän palkasta pidätetään eläkevakuutusmaksut sekä työttömyysvakuutusmaksut. Työntekijän eläkevakuutusmaksu on vuonna 2014 alle 53 vuotiailta 5,55% ja 53 vuotta täyttäneiltä 7,05%. Eläkemaksut koskevat 18-67 vuotiaita työntekijöitä. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat 5,15% sekä 6,5%.

Keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua taas alennetaan 0,1 prosenttiyksikköä vuonna 2014. Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17-64 vuotiaita ja se on vuonna 2014 0,5% palkasta. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,75 % palkasta jos palkkasumma on korkeintaan 1 990 500€. Tämän ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2.95% palkasta.

Myös yrityksen osaomistajan työttömyysvakuutusmaksut laskevat hieman.  Jos osakeyhtiön osakas katsotaan osaomistajaksi, niin osakkaalta pidätettävä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,19 % (vuonna 2013 0,2%). Osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,75 prosenttia (0,8 % vuonna 2013) palkasta.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

Työnantajan sosiaaliturvamaksu on kaikilla työnantajilla vuonna 2014 2,14 % kun vuonna 2013 tämä oli 2,04%. Työnantaja tilittää tämän verottajalle verotilille palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivä yhdessä työntekijältä pidättämänsä veron kanssa. Työnantajan sosiaaliturvamaksua maksetaan 16–67 –vuotiaille maksetuista palkoista. Sosiaaliturvamaksuun ei sisälly enää kansaneläkevakuutusmaksua.

Puhelinetu

Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun raha-arvo on edelleen 20,00 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset. Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20,00 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.

Kilometrikorvaukset

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan autolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärää on laskettu hieman. Enimmäismäärä on vuonna 2014 0,43 euroa/km kun vuonna 2013 se oli 0,45 euroa. Enimmäismäärää korottavat mm. kyyditettävät henkilöt.

Päivärahat

Kotimaan päivärahoihin tulee euron korotukset. Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työn tekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta. Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat vuonna 2014 osapäivärahan osalta (yli 6 h) 18,00 euroa ja kokopäivärahan osalta (yli 10 h) 39,00 euroa. Maksettavan päivärahan enimmäismäärään vaikuttavat myös mahdollisesti saadut ilmaiset ateriat puolittaen tuon enimmäismäärän. Ilmaisella aterialla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ateriakorvaus

Myös ateriakorvauksen määrä on hieman noussut. Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää sitä, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on vuonna 2014 9,75 euroa kun se vuonna 2013 oli 9,5 euroa. Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 19,50 euroa.

Arvonlisäverot

Arvonlisäverokantoihin ei tule muutoksia vuonna 2014. Yleinen verokanta on 24 %. Tämä koskee useimpia tavaroita sekä palveluita. Elintarvikkeiden ja rehujen sekä ravintola- ja ateriapalveluiden verokanta on 14 % ja mm. lääkkeet, henkilökuljetus, majoitustoiminta, lehtitilaukset ja liikuntapalvelut kuuluvat 10 % verokantaan.

Lisätietoja ja tarkennuksia yllä oleviin löytyy mm. verottajan sivuilta vero.fi tai ottamalla yhteyttä tilitoimistoon.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInGoogle+Email to someone
Blogin banneri

Kategoriat

Twitter

Facebook